Kniha provázející labyrintem knih

14. srpen 2002

Splynutím oficiálního, samizdatového a exilového proudu nabyla česká literatura po listopadu 1989 nebývalé šíře a rozmanitosti. Produkce stovek čerstvě založených nakladatelství a příliv nových autorů v následujících letech z ní pak učinily oblast, v níž se orientují už jen specializovaní odborníci. Zájemci o literaturu stejně jako učitelé či knihovníci proto jistě přivítají publikaci Lubomíra Machaly, který se pokusil tento labyrint zpřehlednit v knižní studii nazvané Literární bludiště.

Charakter knihy, kterou nedávno vydalo nakladatelství Brána spolu s Knižním klubem, ovšem přesněji vystihuje její podtitul Bilance polistopadové prózy. Autor se v ní totiž soustřeďuje především na texty, které byly v polistopadovém období vydány poprvé.

Přehlednost jeho výkladu je dána důmyslným rozčleněním obhlížení prozaické tvorby a zároveň i úhlů pohledu na ni do osmi segmentů, jejichž charakteristiku naznačují názvy osmi kapitol knihy: Hledání tradice a identity, Deníková a memoárová literatura, Otazníky kolem postmoderny, Ženy v literatuře, Historie - zdroj poučení? Zábavy? Inspirace?, Mezi náročnou literaturou a populární četbou, Ze zákoutí labyrintu, Hledání nových možností a perspektiv. Příznačné je, že díla téhož autora se mohou objevit i v několika kapitolách - podle toho, které rysy soudobé české prózy v nich prosvítají. Literárněhistorický pohled Machala vhodně kombinuje s pohledem literárněkritickým, a přímo (tím, že se nezdráhá posuzovat kvality próz) i nepřímo (podle prostoru, který jednotlivým autorům věnuje) tak pomáhá čtenářům orientovat se i ve značně rozkolísané sféře estetické hodnoty soudobé tvorby. Navíc pak spolu s vlastními prozaickými díly připomíná, cituje a komentuje i kritický a interpretační ohlas, jaký ona díla vyvolala.

Ke snazší orientaci v Literárním bludišti slouží autorský rejstřík i rejstřík názvů próz. Hlubší studium soudobé české literatury může usnadnit bibliografický rejstřík, který v abecedním uspořádání podle jednotlivých autorů soustřeďuje jak záznamy o knihách, jež vydali, tak o zásadnějších recenzích a studiích, které těmto autorům a jejich titulům byly věnovány. Ve fotopříloze se pak může čtenář Machalovy vstřícné příručky seznámit i s tvářemi našich třiapadesáti současných prozaiků - Michalem Ajvazem počínaje a Zdeňkem Zapletalem konče.

autor: (bop)
Spustit audio