Kniha jako morální čin - rozhovor s Niklasem Frankem

02036798.jpeg

Zločiny proti lidskosti nesmíme žádným způsobem omlouvat a tolerovat. I kdyby se jich dopouštěli naši vlastní otcové a matky. Tak bychom mohli shrnout poselství obsažené v knihách Můj otec - Účtování a Moje německá matka, které minulý týden vyšly v překladech Petra Dvořáčka a Vlastimila Dominika v nakladatelstvích Academia a Práh.

Jejich autor, Niklas Frank, syn Hanse a Brigity Frankových, je v pondělí představil na Filozofické fakultě UK i v Goethe institutu. Niklasovi Frankovi bylo v roce popravy jeho otce v Norimberku sedm let. Ve svých dvaceti se rozhodl, že s ním povede "druhý norimberský proces v malém obsazení" a o mnoho let později, vybaven všemi dostupnými dokumenty, napsal knihu Můj otec, která nemilosrdně, s opovržením a velkým morálním apelem demaskuje povahu jednoho z nejmocnějších nacistických zločinců. Vyšla v roce 1987 a v Německu se paradoxně opovržení dostalo jí. O vysokých literárních kvalitách nepadla v recenzích ani zmínka, kritici text odsoudili jako exhibicionistický a špinavý, který nijak nepřispívá k vyrovnání se s minulostí. Ve Spojených státech "účtování s otcem" vyšlo až po zásahu cenzury a v Británii vůbec. S Niklasem Frankem o jeho obdivuhodném nekompromisním postoji hovořila Ivana Myšková.

Moje německá matka
02036793.jpeg
02036792.jpeg
02036794.jpeg
02036786.jpeg