Klášterní kostel v Dačicích skrývá díla místních rodáků. Postavit ho nenechal šlechtic, ale měšťan

Pohled na kostel a klášter z klášterní zahrady,
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Pohled na kostel a klášter z klášterní zahrady,

Římskokatolický kostel sv. Antonína Paduánského v jihočeských Dačicích je součástí kláštera, ve kterém žije řád bosých karmelitek. Exteriér kostela působí velmi prostě, za pozornost ale rozhodně stojí bohatě zdobený interiér. Málokdo ví, že kostel je veřejně přístupný. Stačí zazvonit na přilehlý klášter a některá z externích sester bosých karmelitek zájemce kostelem kdykoli provede. 

 „Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského je součástí františkánského kláštera. Nachází se na svahu nad řekou Dyjí. Klášter i kostel byly postaveny v druhé polovině 17. století ve stylu raného baroka. Františkánský klášter je trojkřídlá budova, která přiléhá k severní straně kostela a tvoří s ním kvadraturu. Není známo jméno architekta, který projektoval klášter, ale víme o člověku, který inicioval tuto stavbu a na rozdíl od jiných míst to není místní šlechtic, ale měšťan Matěj Jiří Kapeta. Právě on pozval bratry františkány do města Dačic a vyřídil vše potřebné, aby se stavba mohla uskutečnit,“ popisuje sestra Anežka, která patří k řádu bosých karmelitek žijících v přilehlém klášteře.

Detail hlavního oltáře v kostele

Kostel působí zvenčí velmi jednoduše a prostě. Jeho interiér je však bohatě vyzdoben. Na první pohled zaujme velký hlavní oltář s obrazem znázorňujícím jeden ze zázraků sv. Antonína Paduánského. „Podle legendy se sv. Antonínu zpovídal jeden člověk v Padově o tom, že v hádce nakopl svoji matku a světec ve své horlivosti okomentoval čin slovy, že člověk, který nakopne svou matku, zaslouží, aby mu byla noha useknuta. Kajícník ho nepochopil zcela správně, a když přišel domů, tak si nohu usekl. To se nakonec doneslo až k sv. Antonínovi, který našel daného člověka, useknutý úd mu přiložil zpět, položil na něj ruku, pomodlil se a noha zase přirostla,“ vypráví sestra Anežka.

Varhany v kostele

Za pozornost stojí také zdobená kazatelna, dílo Matouše Kelbla, který je jedním z mála tvůrců, jejichž jméno je známo. Do výzdoby kostela se totiž zapojili i místní rodáci a nadšenci. Matouš Kelbl je také autorem několika výrazných soch v kostele, jednou z nich je mohutný anděl podpírající varhany, které jsou na ochozu na protilehlé straně od oltáře. Po každé straně kostela jsou pak další čtyři oltáře zasvěcené různým svatým.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Otevírací doba: každý den, pouze v době mše není prohlídka možná
Vstupné: zdarma
Cesta: Z Prahy autobusem z Florence do zastávky Dačice, autobusové nádraží nebo do Jihlavy a poté přestup na osobní vlak do Dačic.
Další informace: Kostel bývá zavřený, ale pokud zazvoníte na přilehlý klášter a poprosíte o prohlídky, sestry bosé karmelitky vás rády provedou a popovídají vám o historii kostela. Vstupní dveře do kláštera se nachází hned vedle hlavního vchodu do kostela.