Klášter Zlatá Koruna a jeho odkaz. Poznejte jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury

28. říjen 2023

Letos si připomínáme již 760 let od založení kláštera Zlatá Koruna, dodnes patřícího k nejlépe zachovalým gotickým klášterním stavbám v Čechách. Klášter byl pod původním názvem Svatá Trnová Koruna založen listinou Přemysla Otakara II. v roce 1263. Ke svému založení od svého zřizovatele získal rozsáhlé pozemky, k nimž pak přibyly další od jiných donátorů, což klášteru umožnilo velký rozkvět ve 14. století.

Podle staré klášterní tradice král Přemysl Otakar II. tento cisterciácký klášter založil na památku vítězné bitvy u Kressenbrunu, kterou svedl roku 1260 proti obávanému uherskému vojsku. Založení kláštera ale také úzce souviselo s královou vizí rozvoje území jižních Čech, které mělo pro posílení českého království i jeho propojení s královskými državami v rakouském Štýrsku rozhodující význam.

Čtěte také

Dnes je zlatokorunský klášter odborníky pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Do dávné české historie i do krásných jižních Čech nás v pořadu zavede kastelánka kláštera Zlatá Koruna Lenka Tondlová a historici prof. Jiří Kuthan a prof. Jan Royt.

Spustit audio

Související