Klára Benešovská, vedoucí oddělení středověku Ústavu dějin umění AV ČR

03547168.jpeg

Klára Benešovská byla oceněna rytířským Řádem za zásluhy Lucemburského velkovévodství.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

"S velkou radostí si Vám dovolujeme oznámit, že naše kolegyně PhDr. Klára Benešovská, CSc., vedoucí oddělení středověku Ústavu dějin umění AV ČR, byla ve středu 18. listopadu 2015 v Praze, na půdě Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství v České republice, Estonsku a Ukrajině, jmenována Rytířem Řádu za zásluhy Lucemburského velkovévodství (Chevalier de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg). Rytířský řád propůjčený Jindřichem, velkovévodou lucemburským a vévodou nassavským, doktorka Benešovská převzala z rukou její excelence paní Michèle Pranchère-Tomassini, velvyslankyně Lucemburského velkovévodství. Doktorka Benešovská získala uvedené vysoké státní vyznamenání za dlouholeté badatelské úsilí a vynikající výsledky v oblasti poznání historických a kulturních vztahů a umělecké výměny mezi Lucemburskem a Čechami v době panování králů Jana Lucemburského a Karla IV,“ píše se stránkách Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky.

Čtěte také: Klára Benešovská: Lucemburkové a Královský sňatekPořad Vstupte! s Klárou Benešovskou o Královském sňatku Elišky a Jana Přemyslovci nebyli barbaři

Posluchači Českého rozhlasu Vltava oceňují nejen badatelské úsilí historičky umění Kláry Benešovské, ale také její sugestivní, poutavé vyprávění, kterému mohli naslouchat mimo jiné v Pátečních večerech. Šlo o titul „Evropské katedrály – poselství dávných věků“ z roku 2009 o významných katedrálách v proměnách času od gotiky až po baroko. Nebo o rok později vysílaný pořad „Eliška a Jan“, Královský sňatek L. P. 1310, co mu předcházelo, jaký byl a co nám po 700 letech přináší pozoruhodného. A - alespoň do třetice – Páteční večer vysílaný na Vltavě 8. ledna loňského roku „Zprv trpké, ale milé zas aneb Číše vína na počest Karla IV.“, v němž nahlížíme do historie i současnosti „královských vinohradů“.

S PhDr. Klárou Benešovskou budeme v pondělní Telefonotéce rozjímat o „našich slavných Lucemburcích“, ale dovíme se více také o Ústavu dějin umění AV ČR, o prolínání vědy a umění, o pestré škále hudby, která Kláru Benešovskou provází od útlého dětství. Setkání s úspěšnou osobností české vědy si po Telefonotéce můžete „prodloužit“ také vltavskou internetovou reprízou Pátečního večera Eliška a Jan.

Čtěte také: Archiv odvysílaných dílů Telefonotéky.