Když studenti měnili svět k lepšímu. Cyklus Vzpomínky na budoucnost srovnává Německo a Česko v roce 1989

24. leden 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Pád Berlínské zdi, 1989

Německo i jeho jazyk ty studentky germanistiky dobře znají. Když se věnovaly německému vývoji v době okolo přelomového roku 1989, všimly si podobností s Českou republikou. Našly paralely, ale zároveň řadu rozdílů, a vše zpracovaly do pětidílné série Vzpomínky na budoucnost. Poslouchejte od pondělí do pátku od 17:30 v pořadu Kontexty a po odvysílání také on-line.

Anna Baláková, Daria Gordová, Taťána Jurkovičová, Edita Parkanová a Anna Povolná – pět studentek germanistiky na pražské Univerzitě Karlově – si pod vedením Thomase Schneidera, hostujícího pedagoga z Ústavu germánských studií FF UK, vybraly téma, které je zaujalo: postavení žen, dokumentární film, literaturu, klubovou a hudební scénu a občanský aktivismus.

Vibrace byly dost silné

V obou zemích natočily rozhovory a zmapovaly osudy jednotlivců, kteří byli aktivní tehdy a jsou dodneška. Jde o setkání generací, ale zároveň o konfrontaci minulosti se současností.

„Rok 1989 byl jako druhé léto lásky,“ řekla berlínská dýdžejka Monika Dietl Anně Balákové. „Když padla berlínská zeď, říkali jsme si, že jsme to způsobili my. Že ty vibrace byly zkrátka moc silné, aby je dělící zeď měla šanci přestát.“ Anna Povolná zase hovořila s dokumentaristy Helenou Třeštíkovou a Dieterem Schumannem. „Když můžete jít svobodně ven a z plných sil křičet, že tady není žádná svoboda, jste svobodný,“ konstatovala česká filmařka.

Autorky seriálu Vzpomínky na budoucnost, vysílaného v rámci vltavského pořadu Kontexty, jsou přesně o generaci mladší než hlavní aktéři studentských aktivit roku1989. Mají pocit, že to, co zažili jejich rodiče, zanechalo silnou stopu i v jejich vlastním životě a vidění světa. Před třiceti lety dokázali studenti a další mladí lidé něco změnit k lepšímu a tento odkaz je dodneška inspirující.       

VZPOMÍNKY NA BUDOUCNOST

Pondělí 20. 1. 
Příběh dvou žen. Česká profesorka Milena Bartlová a německá novinářka Gislinde Schwarz debatují s Dariou Gordovou nejen o feminismu.

Úterý 21. 1.
Zdokumentováno životem. Dokumentaristi Helena Třeštíková a Dieter Schumann mluví s Annou Povolnou o filmu, životu a o dopravních prostředcích, které se používaly během revoluce.

Středa 22. 1.
Na věčné časy. Radka Denemarková a Martin Krafl mluví s Taťánou Jurkovičovou o svých zkušenostech z Německa, Iva Pekárková o návratu z emigrace.

Čtvrtek 23. 1.
V rytmu doby. Berlínská dýdžejka Monika Dietl a český hudebník Ivo Pospíšil mluví s Annou Balákovou o hudbě a svobodě.

Pátek 24. 1.
Jsme jen lidé. Po pádu komunismu měli Ulrike Poppe a Václav Bartuška možnost podívat se do archivů tajné policie. S Editou Povolnou hovoří o tom, jak jim tato zkušenost změnila pohled na svět.

autoři: David Vaughan , Hana Slívová
Spustit audio