Když si Camusův Cizinec zaslouží přešetření. Kontroverzní novela Kámela Daúda v Četbě s hvězdičkou

5. prosinec 2020

Ve vášnivé a vzrušující novele Mersault, přešetření současný alžírský autor polemizuje se slavným Cizincem Alberta Camuse. Jak by dopadl Camusův román, kdyby jej převyprávěl bratr zavražděného Araba, bezejmenné oběti jedné z postav knihy? Dílo, za které Kámel Daúd získal řadu literárních cen i nemálo odsouzení, pro vltavskou Četbu s hvězdičkou načetl Igor Bareš. Premiéru poslouchejte on-line po dobu jednoho měsíce po odvysílání.

Vzhledem k prezentovanému příběhu, prostředí i charakterům postav obsahuje četba expresivní scény a výrazy.
Rozhlasová úprava: Jan Němec
Účinkují: Igor Bareš, Martin Siničák
Překlad: Alexandra Pflimpflová
Zvukový design: Radim Nejedlý
Režie: Radim Nejedlý
Premiéra: 27. 11. 2020
Natočeno: v brněnském studiu Českého rozhlasu.

Je to příběh, který sahá do doby před více než půl stoletím. Lidé o něm mluví stále, ale zmiňují se jen o jednom mrtvém. Ale ti mrtví byli dva. A důvod k tomuto opomíjení? Ten první uměl tak vyprávět, že dokázal, aby se na jeho zločin zapomnělo, zatímco ten druhý byl nevzdělaný chudák, kterého Bůh stvořil nejspíš jen proto, aby ho skolila kulka a obrátil se zase v prach, takový nikdo, kdo ani nestihl mít nějaké jméno.

Kámel Daúd i Albert Camus se narodili v Alžíru. Camusovou rodnou řečí byla francouzština, Daúdovou arabština, francouzsky se naučil úplně sám v devíti letech. O pětatřicet let později v ní napsal svůj první román Mersault, přešetření. Ve francouzštině má úplně stejný počet slov jako Camusův cizinec. Ale jsou to úplně jiná slova: vášnivá, hořká, plná touhy po pomstě…

A povím ti proč: ten druhý mrtvý, ten z knížky, ten zavražděný, je můj bratr. Nic po něm nezůstalo. Zůstal jsem jen já, a tak mluvím za něj, sedím v tomhle baru a čekám na projevy soustrasti, které mi nikdo nikdy neprojeví.

Maročtí Berbeři

Za svůj román získal Daúd řadu literárních cen, doma se ale dočkal i jiných reakcí: to když na něj byla kvůli takzvaným rouhačským slovům o islámu krátce uvalena fatwa. A přijetí nebylo ani ve Francii vždy jednoznačné. Jak absurdní ve vztahu ke Camusovi, který tak miloval lidskou svobodu…

Jsem svobodný a Bůh je otázka, ne odpověď.

Jsem svobodný a Bůh je otázka, ne odpověď. Je to věta Camusova, nebo Daúdova? Nebo obou? To už se dozví posluchači při poslechu devítidílné rozhlasové verze románu Kámela Daúda Marsault, přešetření. Z překladu Alexandry Pflimpflová pro rozhlas upravil Jan Němec, v režii Radima Nejedlého účinkuje Igor Bareš.

autoři: Jan Němec , Ludvík Němec
Spustit audio