Kdo žije ve zlu, zlo ho pohltí! Élektra proklíná zrádce v Divadle v Dlouhé

Élektra, Eva Hacurová
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Élektra, Eva Hacurová

Mrtví se vracejí a svoji krev smývají krví svých vrahů. Po Faidře přichází na jeviště pražského Divadla v Dlouhé další antická hrdinka Élektra. Sofoklovu antickou tragédii režíruje Hana Burešová.
 

Příběh Élektry završuje krvavou historii rodu Átreovců. Sofoklovo drama se odehrává v Mykénách sedm let po Agamemnónově smrti. Agamemnón byl lstivě zavražděn manželkou Klytaiméstrou a jejím milencem Aigisthem. Zoufalá Élektra je po smrti svého otce osamocena ve svém žalu i odporu proti vrahům, kteří se zmocnili trůnu.

Élektra, Jan Meduna

Élektřina sestra Chrysothemis je zneklidňujícím opakem své sestry, kterou nabádá, aby se podrobila mocným, proti nimž sama nic nezmůže. Pomstu za zavražděného otce nakonec vykoná jejich braztr Orestés, který se původně vydával za mrtvého, aby se skrze tuto lest dostal blíže ke zrádcům. Takto nabývá příběh zoufalé a po pomstě toužící ženy, společensko-politických rozměrů.

Když jsme se Štěpánem Otčenáškem skládali ten text dohromady, dýchal na nás víc než jen příběh patologicky poškozené duše. I když je nutno brát v potaz, že je Élektra vystavena dlouholetému tlaku a utrpení, a že neustále volá po spravedlnosti, přičemž její volání není vyslyšeno. Její příběh ale není jen o zraněné duši, ale spíš je rozvinutím tíživého společenského diskurzu.
Hana Burešová

Élektra, Eva Hacurová, Petra Špalková, Klára Sedláčková-Oltová

Důležité rozhodnutí v inscenování Sofoklova dramatu se týkalo překladu. Existující překlad z roku 1942 považuje režisérka Hana Burešová za zastaralý, a proto přistoupila k nové úpravě doslovného filologického překladu Aleny Sarkissian.

Chtěli jsme, aby slovo zaznělo pokud možno co nejvíc, jako tehdy před tisíci lety. Slovo by mělo plnit funkci společenského diskurzu. Sofoklés a jiní autoři jeho doby kladli na stůl témata, o nichž bylo a dodnes je nutné přemýšlet. Navíc vždy nabízeli všechna pro a proti, tak jak považovali za správné v demokratické společnosti. Nicméně na otázky, které jsou touto hrou pokládány, není snadné najít odpověď. Často se jedná o otázky kruté a témata protichůdná.
Hana Burešová

Élektra, Jan Vondráček

Děj inscenace je zasazen do nehostinného a syrového industriálního prostředí. Tak jako vše v příběhu směřuje k tragickému konci, toto místo již vypadá, jako by svou apokalypsu už prožilo. Scéně dominují velká plechová vrata, několik málo žebříků a barelů představující obětní místa. Diváci jsou usazeni na forbíně a všemu tak budou moci zblízka přihlížet.

Élektra, Marie Poulová, Eva Hacurová

Nenávist, neutuchající pocit zrady i posedlost pomstou, tyto emoce se sváří v Élektře. Její představitelka Eva Hacurová, která nedávno převzala Cenu divadlení kritiky v kategorii „talent roku“, o této roli říká, že je pro ni náročné najít správnou míru energie ve vztahu k takto vypjatým emocím.

Na divadle se vždy říká, že je lepší dát do hraní více energie, a pak teprve ubírat. Ale já jsem při zkoušení Élektry přišla na to, že to není úplně pravda. Já musím veškerou energii držet uvnitř, navenek ale v takové míře nevyvěrá. Élektra je po letech soužení vyčerpaná psychicky i fyzicky, v podstatě už není schopna dál žít. Ale přitom v ní ještě vře touha po pomstě a spravedlnosti.
Eva Hacurová

Élektra

Drama o zradě a pomstě společně s Evou Hacurou na scéně Divadla v Dlouhé sehrají Petra Šplaková v roli Klitaimnéstry nebo Marie Poulová jako Chrysothemis. Zoufalé Élektře naslouchá a radí sbor žen v podání Kláry Sedláčkové-Oltové, Marie Turkové a Magdaleny Zimové.