Kdo je živý, tomu hop. Kdo je mrtvý, tomu hrob! Masopust v Roztokách se koná už 23 let

14. únor 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy  Roztocký masopust 2018

Masopust představuje tradici, díky které bylo možné upustit páru před obdobím půstu. Pro současný trend oživování komunit to bývá jedna z cest, jak navázat na tradici.

Roztocký masopust za 23 let nejen oživil místní dění, ale rozrostl se do podoby kulturní akce přesahující hranice městečka i Středočeského kraje. Ve studiu jsme si o proměně roztockého masopustu a dalších aktivitách sdružení Roztoč, které za ním stojí, povídali s ředitelkou sdružení Jitkou Tichou a jejími spolupracovníky Adamem Krátkým a Anežkou Konečnou. Ta letošní průvod povede na  zhruba 5km cestě v roli královny.

Návštěvníci jsou součástí celku

Čtěte také

„Pro mě to byl před lety velký objev a je to živá tradice,“ komentuje masopustní dění Anežka Konečná, která letos přinese do průvodu téma nevěsty. Tisícihlavý průvod masek zavede až na Holý vrch, kde proběhne defilé se zpěvem a tancem. Adam Krátký vidí hlavní důvod, proč roztocký Masopust tolik přitahuje pozornost, v možnosti stát se součástí akce, vytančit se, užít si ji. „O lidech, kteří na masopust přijedou, nepřemýšlím jako o divácích,“ dodává.

V lidových textech se odehrává současnost

Roztoč provozuje od svého počátku umělecké kroužky, kurzy pro děti i dospělé. Ceněná skladatelka Jana Vörösová vede kroužek Rezekvítek pro malé zpěváky. Pro letošní ročník také složila skladbu Kdo je živý, tomu hop!, která premiérově zazní ve 20.00 v šapitó pod taktovkou dirigenta Tomáše Braunera. Ve skladbě inspirované lidovými texty představuje Vörösová různé pohledy na masky, které jsou pro masopust typické – tedy kohout, medvěd, královna a smrt. Potřeba propojovat umělce s místními se otiskla i v nápadu, aby skladbu zahrál tzv. MASYF, tedy masopustní symfonický orchestr, který vznikl speciálně pro tuto akci z profesionálních umělců a místních.

Masopust je pro mě cesta k sousedům, krajině i k něčemu vyššímu.
Jitka Tichá

Akce se chystá celý rok, na intenzivním masopustním týdnu se podílí zhruba tři stovky dobrovolníků. Do průvodu a večerní akce se zapojí 12 kapel, 8 divadelních uskupení a zhruba 1000 kostýmovaných masek. Celkově roztocký Masopust navštíví zhruba 4000 lidí. Zapojení místních je dle organizátorů klíčem k úspěchu a kvalitě akce.

Roztocký masopust 2019

Poslechněte si záznam celého masopustního ArtCafé. Hudební dramaturgyně Eliška Vidomus v něm představila poslední alba francouzského skladatele a pianisty Jeana Marie Machada.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...