Karel VI. Schwarzenberg: Španělská tradice

r_2100x1400_vltava.png

Karel VI. Schwarzenberg (1911 Čimelice - 1986 Vídeň) byl historik, heraldik, náboženský a politický esejista a příležitostný beletrista. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studoval u Josefa Pekaře. Stýkal se s okruhem mladých katolických intelektuálů kolem revue Řád, přispíval do časopisů Obnova, Na hlubinu, Vyšehrad ad., je autorem knih Lancknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a Zrození revolucí (1934), Obrazy českého státu (1939) a Heraldika (1941). V září 1938 organizoval Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu. V květnu 1945 byl zraněn v průběhu protinacistického povstání na Čimelicku, které inicioval. Roku 1948 opustil s rodinou republiku. V exilu se věnoval převážně práci historika.

Karel VI. Schwarzenberg (1911 Čimelice - 1986 Vídeň) byl historik, heraldik, náboženský a politický esejista a příležitostný beletrista. Šestý majorátní pán orlické větve Schwarzenbergů. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy byl žákem Josefa Pekaře. Stýkal se s okruhem mladých katolických intelektuálů kolem revue Řád, přispíval do časopisů Obnova, Na hlubinu, Vyšehrad ad., je autorem knih Lancknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a Zrození revolucí (1934), Obrazy českého státu (1939) a Heraldika (1941). V září 1938 organizoval Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu. V květnu 1945 byl zraněn v průběhu protinacistického povstání na Čimelicku, které inicioval. Roku 1948 opustil s rodinou republiku.

V exilu se věnoval převážně práci historika. Žil většinou ve Vídni, pracoval v rodinném archivu na zámku Murau ve Štýrsku. Vydal řadu monografií (Svatováclavská koruna a české insignie, 1960, Dějiny říšskostavovského domu Schwarzenbergů, 1963, Písně českého státu, 1976. Esejemi, recenzemi a glosami přispíval do mnoha exilových časopisů.

Jeho dílo bylo většinou napsáno česky, částečně německy a anglicky. Zčásti zůstalo v rukopisech. Stať s názvem Španělská tradice vyšla původně ve 20. č. časopisu Vyšehrad, r. I, 1945-46. Přebíráme ji z výboru z celoživotního díla osobitého a ojedinělého autora, který vyšel pod názvem Torzo díla r. 2007 v nakl. Torst.

Esej českého historika, esejisty a heraldika připravil Petr Turek. V režii Petra Mančala účinkuje Pavel Soukup.