KAREL ŠVESTKA: Měsíc jako rybí oko

00133566.jpeg

OD ČTVRTKA 22. 5. V 18:30. Desetidílná četba na pokračování z románu autora, který větší část svého života prožil v Tasově. Městečko, jeho obyvatelé i okolí se mu staly celoživotní inpirací. Připravila Jaroslava Jiskrová. V režii Ivana Chrze účinkuje Milan Stehlík.

Karel Švestka se narodil 2. srpna 1926 v Novém Strašecí v početné rodině, která ho dala v šesti měsících k adopci. Tak se ocitl v Tasově, kde v rodině Karla a Anežky Švestkových prožil, jak sám říká, překrásné dětství a kde žije dodnes. V roce 1944 se vyučil obchodním příručím, po roce osmačtyřicet se jako syn živnostníka ocitl v dělnické profesi na Ostravsku. Léta pak pracoval jako tovární dělník ve Velkém Meziříčí v kablovce a od roku 1968 byl osmnáct let předsedou MNV v Tasově. Ovlivněn slavnými tasovskými autory - Jakubem Demlem a Stanislavem Vodičkou - celý život psal. Dosud vydal prózy: Pastely; Couvání do času; Vedro a stín; Tenký led a Pohled z mostu. Za knihu Couvání do času dostal v roce 1998 Cenu Egona Hostovského. Švestkův nový román čerpá opět z životních příběhů Tasovanů. Ve střídavě lyrickém a dramatickém, téměř filmovém sledu scén si všímá těžkých, často tragických osudů svých dospělých spolubližních. Jeho moudré nazírání na koloběh času, literárně svébytné vyprávění, "z něhož tryskají ryzí metafory či zcela originální nahlížení nevšedně všedního lidského osudu", čtenáře doslova ohromí. Nutno však připomenout, že při vší tragické notě se místy zableskne autorův neodolatelný humor, který provází každý lidský osud a každé dění.

00133567.jpeg