Karel Klostermann: Slepičí vojna

Les, potok, kameny, Šumava, příroda
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Les, potok, kameny, Šumava, příroda

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.

Téma Šumava je v současnosti stále živé. K poznání jejích dějin, ale i její přírody a lidských zásahů do jejích životních procesů je už po léta aktuální literární dílo Karla Klostermanna. Povídka Slepičí vojna je jen drobným připomenutím tohoto spisovatele Šumavy, který v literatuře patří do 19. století, avšak způsobem nazírání přírodních procesů nás dodnes inspiruje. Poslouchejte on-line do 22. června 2018.

V únoru roku 1848 se v rakouském městě Haagu am Hausdruck narodil v rodině lékaře Josefa Klostermanna syn Karel. Doktor Klostermann se posléze stal lékařem na Šumavě. Syn Karel vyrůstal ve veliké volnosti mezi mnoha šumavskými příbuznými v okolí Srní a Kašperských hor, poznal hory v době, kdy se dřevo těžilo z pralesních porostů a život obyvatel Šumavy byl nepředstavitelně těžký a krutý.

Tato podoba Šumavy vzala za své v roce 1870 při velké vichřici a následné kůrovcové kalamitě. Když Karel Klostermann líčil ve svých prvních románech onu dobu a změny, které přišly, netušil, že se po více než stovce let budeme k jeho znalostem Šumavy vracet jako ke zdroji poznání přírodních procesů i procesu soužití lidí s přírodou na Šumavě.

Klostermannovi byli čeští Němci, on sám se cítil českým spisovatelem. Do svého pojetí národa ovšem Němce přirozeně zahrnoval, a to je další důvod, proč se k jeho dílu dnes vracíme.

Účinkují: Dagmar Pušová a Miloš Hlavica

Připravila: Marta Kussová
Režie: Vladimír Tomeš
Natočeno v roce 1991.