Karel IV.: Vlastní životopis (3/5)

03625557.jpeg

Vita Caroli - vlastní životopis Karla IV. - vznikl kolem roku 1371 a je nejvýznamnějším literárním dílem tohoto českého krále a římského císaře.

Pětidílnou četbu poslouchejte na Vltavě od 14. května 2016 vždy v 18:30. Po odvysílání se jednotlivé díly objeví také na stránce Hry a četba. Zůstanou tam vždy po dobu jednoho týdne. On-line do neděle 22. května 2016.


Spis byl určen především Karlovým synům - aby se z otcova života, z jeho dobrých i špatných činů náležitě poučili, a až přijde jejich čas, dokázali správně plnit své panovnické poslání. Karel IV (14. května 1316 Praha - 29. listopadu 1378 Praha) ovládal slovem i písmem několik jazyků - češtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, všechny jeho spisy jsou však napsány latinsky. Nejdůležitější z nich - mezi nimi samozřejmě i Vita Caroli - byly brzy přeloženy do češtiny, tiskem vyšly dokonce už v předbělohorské době.

Prvních 14 kapitol Karlova životopisu, dovedených do roku 1340, napsal Karel IV. sám, zbývajících šest kapitol doplnil pak již jiný autor. Dílo zachycuje události Karlova života od narození až po volbu římským králem (1346), nesoustřeďuje se však jen na historická fakta. Zejména pasáže, které psal Karel IV. sám, jsou bohatě proloženy náboženskými a mravními úvahami: „Když pak kralovati budete po mně ozdobeni korunou královskou, vzpomeňte, že i já jsem kraloval před vámi a že jsem obrácen v prach a hlínu červů. Co platna jest urozenost nebo hojnost jmění, není-li při nich čistého svědomí, pravé víry a naděje ve svaté vzkříšení. Jestliže budete nenáviděti lakomství, poplyne vám bohatství, avšak nepřikládejte k němu srdcí svých, nýbrž shromažďujte sobě poklady moudrosti, neboť v moudrosti spočívá mnoho panování. Lakomec však nepanuje, nýbrž poddán jest panství peněz...“


Účinkují: Vladimír Ráž a Hana Brothánková

Připravila: Daniela HlavováRežie: Josef Melč

Pořad byl natočen v roce 1978, tedy k 600. výročí panovníkova úmrtí. Naše uvedení je k připomenutí 700. výročí panovníkova narození: Karel IV. se narodil 14. května 1316.

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby