Karel Honzík: Obývatelné město

Pohled na Londýn z mrakodrapu Shard

Jsou moderní města obývatelná? Ze stati teoretika českého funkcionalismu, uveřejněné roku 1937 v časopise Přítomnost. On-line k poslechu do neděle 7. května 2017.

Stať architekta a teoretika českého funkcionalismu Karla Honzíka (1900-1966) vyšla v roce 1937 v časopise Přítomnost, knižně pak v souboru s názvem Tvorba životního slohu (1946). Autor se zamýšlí nad tím, zda jsou moderní města obývatelná. Shledává, že je nápadný rozdíl mezi městy severními a jižními: „kdežto v londýnské ulici je člověk jen prchajícím pasantem“, Ital se cítí doma spíše na veřejném prostranství.

Honzíkova úvaha je pro nás zajímavá i dnes, kdy se tolik diskutuje o městském veřejném prostoru.

Účinkuje: Josef Henke

Připravila: Blanka Stárková
Režie: Petr Adler

Natočeno v roce 1994.

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura