Karel Čapek: Život a dílo skladatele Foltýna. Devatero svědectví o člověku, jehož zahubila vlastní lež

Poslechněte si nadčasový příběh průměrného člověka s nadprůměrnou ctižádostí, který se vemluvil do role výjimečného talentu a tvůrce. Příběh o pravdě, lži a morálce v životě i v umění, jehož smutným hrdinou je velikášský pseudoskladatel Bedřich Foltýn, tedy Mistr Beda Folten. On-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Účinkují: Martin Sláma, Igor Dostálek, Eva Novotná, Ivana Hloužková, Martin Siničák, Vladimír Hauser, Jaroslav Kuneš, Michal Bumbálek, Vladimír Krátký, Gabriela Štefanová
Připravil: Tomáš Sedláček
Režie: Lukáš Kopecký
Natočeno: v roce 2013

Poslední román Karla Čapka Život a dílo skladatele Foltýna vznikal v nejtěžších chvílích národního i spisovatelova života na podzim v roce 1938 a zůstal nedokončen. V čase Mnichova se autor stal zástupným cílem zdivočelého tisku a pokleslých politických šíbrů, 25. prosince 1938 ve věku 48 let zemřel.

Román navazuje na Čapkovu noetickou trilogii (Hordubal, Povětroň, Obyčejný život), ale na rozdíl od ní v tomto případě už nejde o nepoznatelnost mnohotvárného lidského života.

Čtěte také

Devatero monologických svědeckých výpovědí o nepoctivém skladateli Foltýnovi (desátou připojila v stručném dopovězení příběhu spisovatelova žena Olga Scheinpflugová) vytváří velice detailní portrét Foltýna, jemuž samotnému autor svědectví odepřel. Je to výmluvný obraz průměrného člověka a nadprůměrného ctižádostivce, jenž se vemluvil do role výjimečného talentu a tvůrce, skládajícího životní dílo: operu Judita.

Bedřich Foltýn, sobecky nepoctivý v kamarádství, životě i v lásce a pochopitelně také v „tvorbě“, hájí své ambice teorií práva na všechno, co překračuje lidské i morální meze, neboť vše musí umělec poznat, aby mohl tvořit. Nedokončenost Čapkova textu paradoxně posloužila dílu tím, že je neuzavřené, uchovává si dráždivou aktuálnost ve společnosti, která přestává rozeznávat mezi efektním dojmem a hodnotou – jako by román vznikl včera.

autor: Tomáš Sedláček
Spustit audio

Související