Kampaň Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze

16. leden 2007

Židovské muzeum v Praze oslavilo vloni 100 let své existence široce založeným projektem Rok s židovskou kulturou, jehož cílem bylo představit židovské kulturní dědictví s odkazem na jeho tradiční spojení s českou kulturou a českým prostředím. Na oslavách se podílelo 135 institucí a organizací a ve více než 50 městech v Čechách i v zahraničí se za rok 2006 uskutečnilo 260 akcí, které shlédlo řádově na sto tisíc návštěvníků. První z letošních akcí, která začala dnes po půlnoci prostřednictvím 78 poutačů, tak zvaných cityligtů v pražských ulicích, je kampaň Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze na motivy protižidovských zákazů a nařízení z doby Protektorátu Čechy a Morava. Oč se přesně jedná, nám v příspěvku kolegy Karla Oujezdského vysvětlí ředitel Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze - Vladimír Hanzel.

Spustit audio