Kamila Ženatá: Obrazy z nevědomí

15. červen 2006

Ve čtvrtek nabízíme v programové řadě Psáno kurzívou ukázku z knihy akademické malířky Kamily Ženaté Obrazy z nevědomí. Autorka je od roku 1991 členkou grafického spolku Hollar a pravidelně vystavuje, v současné době převažuje v její tvorbě malba. Od roku 2000 se věnuje také literární činnosti. Od roku 1995 vede na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy seminář nazvaný "Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků", od roku 2002 je hostující členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii v Praze. Její kniha Obrazy z nevědomí je zaměřená na práci v arteterapeutickém ateliéru.

Spustit audio