Kalendář z Nádražní třídy. Komentovaná procházka nejvýznamnější ostravskou ulicí

1. březen 2023

Nádraží. „Těšíš se, že vypadneš, ale pak jsi rád, že se tudy vrátíš zpátky. Paradoxní portál, mezník ve stavu mysli.“ Tak v reportáži definuje ostravské hlavní nádraží mladý básník Dominik Bárt (1998). A ten Portál v Ostravě stojí už od května 1847, kdy do města přijel první vlak. Je to i brána do nedůležitější ostravské ulice, do 3 300 metrů dlouhé Nádražní třídy. Premiéru poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Účinkují: Zuzana Truplová, Libuše Salomonovičová, Antonín Barcuch, Dominik Bárt, Jozef Šerka, Janusz Klimsza, Roman Polách, Martin Juřica, Hana Šústková a další
Připravil: Ivan Motýl
Premiéra: 1. 3. 2023
Natočeno v ostravském studiu Českého rozhlasu.

Autor tematického večera Kalendář z Nádražní třídy Ivan Motýl ulicí kličkuje ve zběsilém rytmu. Ale takové jsou její dějiny, spojnicí mezi nádražím a centrem Ostravy třeba za monarchie prošly desetitisíce polských gastarbeitrů z Haliče i tamních Židů. V roce 1908, kdy byla k Rakousko-Uhersku připojena Bosna s Hercegovinou, tady zase hlasitě zněla bosenština. A jindy slovenština anebo řečtina, bulharština, ruština a nejnověji ukrajinština. Němčina je tu doma osm století, korejština souvisí až s nedávnou výstavbou automobilky.

Berlín i Hanoj

Nádražní třída je brána. A kdo portálem vejde, anebo tudy opustí Ostravu, ten město vždycky nějak propojí se zbytkem světa. V Nádražní třídě tak potkáváme Vídeň, Berlín, Paříž, Londýn, New York, Hanoj, Burgas, Atény či řadu dalších měst z různých koutů světa.

Před druhou světovou válkou měla Ostrava asi 130 tisíc obyvatel, z toho 12 tisíc Židů. Tvořili podnikatelskou elitu města, patřila jim největší část těžkého průmyslu, ale i další fabriky a živnosti. K minoritě patřila i polovina advokátů anebo lékařů, holokaust však přežilo jen 200 ostravských Židů. Po válce ale málokterý z navrátilců snesl, že početnou komunitu nacisté téměř vyhladili. Odešli do Velké Británie, Ameriky, anebo rovnou do Palestiny s vírou v samostatný židovský stát, který tam byl v roce 1948 skutečně založen.

Do dlažby chodníku v Nádražní třídě 613/38 je zasezen pamětní kámen čili stolperstein za Emila Körnera. „Körner zahynul už během prvních evropských transportů Židů, které odjely z Ostravy v říjnu 1939. Organizoval je přímo Adolf Eichmann, cílovou stanicí bylo Nisko nad Sanem,“ líčí v pořadu 85letá Libuše Salomonovičová, kronikářka židovské komunisty v Ostravě. A mimochodem, také Eichmann přijížděl do města přes hlavní nádraží a Nádražní třídu.

Tak trochu ostravský nobelista

„Do transportů se na podzim 1939 dostal i můj budoucí tchán, který sice lágr v Nisku přežil, ale nacisti ho nakonec zavraždili fenolovou injekcí,“ vypráví paní Salomonovičová. Stolperstein v Nádražní třídě, který připomíná Emila Körnera, zároveň vypráví i zajímavou historii o části jeho rodiny, která se holokaustu vyhnula. „Emilovu synovi Stephanu Körnerovi se na jaře 1939 naštěstí podařilo utéct do Velké Británie, kde se po válce stal předním britským filozofem. A Stephanova dcera Anna se provdala za Sydneyho Altmanna, který v roce 1989 získal Nobelovu cenu za chemii. Jejich děti se o ostravské kořeny prarodičů hodně zajímají, takže takto je Ostrava propojena i s jedním velkým nobelistou,“ informuje historička.

Nádražní třída je ulicí nobelistů i opilců. Bezdomovců i bohatých průmyslníků. Bankéřů a ostravských básníků, kteří o ulici stále píšou jímavé texty. Světovost a modernost tepny města dokazovaly i názvy kaváren. Podnik v Nádražní číslo 34 z roku 1912 byl pojmenován jako Edison, aby se později změnil v Adriu a Arco. Ve vzduchu byl cítit poetismus, Ostrava snila o Americe i orientálních dálkách. Potomci zakladatele kavárny Orient dokonce v pořadu promluví v reportážním vstupu. A s nimi i básníci Petr Hruška, Vasilios Chaleplis anebo Janusz Klimsza. Čech, Řek a Polák. Ostrava je tavicí tyglík národů.

Kromě Ivana Motýla se naším průvodcem stala taky hudba Paula Hindemitha, který se považoval za ostravského štamgasta a tvrdil, že když není delší dobu v Ostravě, cítí se nemocen jako lidi, kterým chybí vitamín C.

autor: Ivan Motýl
Spustit audio

Související