Jozef Puškáš: Přiznání (1/5)

r_2100x1400_vltava.png

Hrdinou komorního příběhu je mladý novinář, který prožívá hlubokou osobní krizi. Ve snaze rozpoznat její příčiny si ujasňuje svůj rozporuplný vztah k otci, matce i milence. Jeho sebeanalýza vede k upřímnému přiznání vlastního podílu na situaci, v níž se ocitl.

Počátkem listopadu již tradičně věnuje Český rozhlas 3-Vltava zvýšenou pozornost Slovensku. Zájemci o literaturu našich nejbližších sousedů si v průběhu Dnů slovenské kultury budou moci vybrat z bohaté nabídky, soustředěné tentokrát převážně na tvorbu současných spisovatelů.

Jedním z nich je zástupce střední generace Jozef Puškáš. Je autorem několika povídkových sbírek, novel a románů, z nichž zde připomínám alespoň ty, které máme přeloženy do češtiny: Utěšená zklamání, Čtvrtý rozměr, Zahrada (v pátém období roku) a Přiznání. Tuto novelu z roku 1979 nabízíme v rámci Dnů slovenské kultury posluchačům podvečerní četby na pokračování. Natočil režisér Vlado Rusko s Lukášem Hlavicou.