Joseph Roth: Příběh tisící druhé noci

Joseph Roth v roce 1918

Na počátku přípravy rozsáhlé patnáctidílné četby na pokračování z česky dosud nevydaného díla rakouského spisovatele Josepha Rotha stála slova italského literárního vědce Claudia Magrise: „Tisící druhá noc je možná jeho vrcholným dílem“. Z vlastního, dosud nevydaného překladu připravil Miroslav Stuchl. V režii Ivana Chrze účinkuje Jiří Ornest. Poslouchejte Český rozhlas 3 - Vltava od 28. října vždy v 18.30.

Monumentální dílo rakouského prozaika Josepha Rotha Tisící druhá noc připomíná svým výchozím úhlem pohledu dávné Montesquieuovy Perské listy (1721) a již svým názvem rozehrává hru i s mnohem starším literárním dílem, pohádkami a příběhy Tisíce a jedné noci, sbírkou ústně vyprávěných příběhů, které představují jeden ze zdrojů světové literatury. V Rothově románu z roku 1939 je život v Evropě konfrontován s pohledem šáha perské říše, který se vydal do rakousko-uherské Vídně...

Dejme ještě jednou slovo Claudio Magrisovi: „Tisící druhá noc je románové podobenství, trpká parabola o znesvěcení literatury, která se stává románem, zrcadlem a zároveň velmi hořkým výsledkem znesvěcení samého. Výsměšný a zmalomyslnělý Roth, v tomto svém posledním období již směřující k sebezničení a k rozloučení se světem, ,k pomalému zániku, k němuž jsou pijani vždycky připraveni‘, by chtěl vyprávět mravoučnou bajku plnou významů a pravdy, ale příběh, který vychází z jeho pera, je příběhem o zkáze, lhostejnosti a prázdnotě, příběhem o zcela moderním chladu. (...) V Tisící druhé noci ještě více než v Pochodu Radeckého slaví čas naprostý triumf; je sice neúprosný a nepřátelský, nicméně je rovněž jen iluzí, rychle mizí v prázdné nehybnosti onoho netečného limbu, soumračné jednoty, do níž se všechno a všichni vrátí. (...) Očima podobenství je tu zachycená požitkářská Vídeň v období fin de siècle, která jako symbolické pozadí románové pustiny nabízí dokonalou scenérii pro pomíjivost.“

Patnáctidílnou četbu na pokračování z vlastního, dosud nevydaného překladu připravil Miroslav Stuchl. V režii Ivana Chrze účinkuje Jiří Ornest.

Po odvysílání najdete jednotlivé díly četby k poslechu po dobu jednoho týdne na stránce Hry a literatura ve streamu.