Josef Šusta: Úvahy o všeobecných dějinách

25. květen 2015

Výběr z knihy českého historika první poloviny 20. století.

Poslouchejte na Vltavě od 25. května 2015 vždy v 15:05. Po odvysílání se jednotlivé díly četby objeví v jednom článku na stránce Hry a literatura. Zůstanou tam vždy po dobu jednoho týdne.


Josef Šusta, jeden z našich nejvýznamnějších historiků první poloviny 20. století, psal v letech 1936-1940 esejisticky laděné úvody k monumentálním svazkům melantrišských Dějin lidstva od pravěku k dnešku. Šustovy úvahy jsou pevně ukotveny v autorově vědeckém zázemí, ale zároveň jsou napsány srozumitelně a poutavě.

V pěti dílech rozhlasového cyklu historik začíná rozborem začátků evropské civilizace, kdy vznikala helénská kultura a vzdělanost. V druhé části se zabývá vznikem křesťanství. V části třetí hovoří o vnitřním napětí středověku. Čtvrtá část obsáhne renesanci, reformaci a baroko. V páté, závěrečné části se historik snaží postihnout podstatné rysy „světa v přerodu“, převratné změny společenské, kulturní a technické, které v 19. století a na počátku století dvacátého radikálně změnily tvářnost světa.


Čte: Rudolf Pellar

Autor: Josef Šusta Připravil: Jaroslav HavelRežie: Ivan Chrz

Natočeno v roce 2000.

autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Sestru se mi nikdy nepodařilo dočíst. Citlivého člověka jsem poslechla až do konce.

Iva Jonášová, šéfredaktorka Radia Wave

citlivy_clovek.jpg

Citlivý člověk

Koupit

Nový román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty, ve kterém se prolínají groteskní a tragické prvky a který vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul Státní cenu za literaturu.