Josef Škvorecký: Legenda Emöke

Josef Škvorecký: Zbabělci
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Josef Škvorecký: Zbabělci

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.

Příběh o krátkém setkání dvou mladých lidí na bezútěšné rekreaci v Československu koncem padesátých let. Děj se odehrává v krátkém časovém rozpětí pobytu skupiny rekreantů ve venkovské zotavovně a zpáteční cesty vlakem. Pražského redaktora, který je zároveň vypravěčem příběhu, přitahuje svou krásou i tajemností Maďarka Emöke z východního Slovenska. V podání Lukáše Hlavici poslouchejte on-line do 4. září 2018.

Emöke prožila nešťastné manželství s primitivním, hrubým mužem a to ji přivedlo k theosofickým naukám: věří, že pozemský svět, hmota, tělo jsou jen různými jmény pro zlo, od něhož se člověk má osvobozovat, aby se mohl rozplynout v boží lásce a dobrotě.

Vypravěč se pokouší vyvrátit její názory racionálními argumenty i tím, že probouzí k životu její potlačené ženství. Uvědomuje si přitom, že má-li ji přesvědčit, musí odvrhnout svůj sklon k pohodlným řešením, nabídnout jí svůj život naplno a bezvýhradně – a takovému kroku se podvědomě brání. Přesto se jej hluboce dotkne intrika jeho spolubydlícího, citově otupělého učitele, která jeho příznivě se rozvíjející vztah k dívce postaví naroveň tuctovému flirtu a přiměje Emöke k urychlenému odjezdu.

Století české prózy, poezie a eseje. Vybíráme kanonická díla moderní české státnosti

Kánon100

Vybrat z nezměrného množství kvalitní české literatury deset knih prozaických, deset básnických, případně deset esejistických traktátů, „to je úkol nemožný“, taková byla většinou reakce ať z řad akademiků, tvůrců nebo publicistů oslovených, aby poslali své tipy do akce nazvané Kánon100. Nakonec se ale „nemožné“ podařilo a ze souhrnu odpovědí vzešly tři seznamy po deseti titulech.

Druhého dne tedy redaktor využije příležitosti a během hry, kterou si rekreanti krátí zpáteční cestu vlakem, postaví učitele do trapné role omezence, neschopného pochopit elementární pravidla obyčejné společenské zábavy. Uspokojen malou pomstou vrací se vypravěč do Prahy, aby se opět účastnil ƒ„té veliké hry drobných surovostí, klamů, podvodů, přetvářek a lží, v jejímž pozadí je touha po ztraceném ráji“.

Emöke pro něj zůstává legendou, snem, který není z tohoto světa.

Účinkuje: Lukáš Hlavica

Připravil a hudbu vybral: Jiří Vondráček
Režie: Aleš Vrzák

Natočeno v roce 2007.