Josef Škvorecký: Bassaxofon (5/5)

Saxofon

On-line do úterý 30. září 2014.

Po maturitě (1943) pracoval jako pomocný dělník v rámci válečného totálního nasazení. V roce 1945 začal studovat nejprve na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, po prvním semestru však přestoupil na Filozofickou fakultu UK, kde vystudoval angličtinu a filozofii (1946-1949).

Poté nastoupil na umístěnku jako učitel do pohraničí, v letech 1951-1953 absolvoval vojenskou službu u tankistů. Od poloviny padesátých let pracoval v angloamerické redakci Státního nakladatelství a umění. V roce 1957 se stal zástupcem šéfredaktora dvouměsíčníku Světová literatura, z něhož po skandálu, který vyvolalo vydání jeho románu Zbabělci, musel odejít, mohl se však vrátit do svého předchozího místa.

Od roku 1963 byl spisovatelem z povolání. V roce 1969 pohostinsky přednášel na universitách v USA, od podzimu téhož roku, kdy se rozhodl nevrátit do tehdejšího Československa přednášel na Toronto University v Torontu. V roce 1975 byl jmenován řádným profesorem a působil zde až do svého odchodu do důchodu v roce 1990.

Novelu Bassaxofon napsal Josef Škvorecký v roce 1965 - jak sám uvádí v několika rozhovorech - "na jeden zátah", bez předchozího podrobně připraveného rozvrhu (knižně poprvé vyšla v roce 1967 ve sbírce Babylónský příběh). Je to básnická próza psaná řetězením volných asociací pohybujících na rozhraní mezi skutečností a fantazií.

Je to zároveň jedna z próz kosteleckého cyklu, v nichž se autor ve vzpomínkách vrací do rodného městečka v čase gymnaziálních let, spadajících do období protektorátu, a ve kterých hrdina vystupuje v podobě autorova literárního alter ega Dannyho Smiřického.

Bassaxofon jako ojedinělý, vzácný nástroj představuje něco nedostižného, kouzelného, poetického, a setkání s ním a s kapelou Lothara Kinzeho až nadpřirozené souznění uprostřed válečných hrůz. Bassaxofon je vyznáním lásky k jazzu, síle a kráse umění, vyslovením vztahu k životu, tedy dílem s jasnými existenciálními motivy a podtexty.


Čte: Miroslav Středa

Autor: Josef ŠkvoreckýPřipravil: Jiří ČervenkaNa saxofon hraje: Svatobor MacákRežie: Markéta Jahodová

Natočeno v roce 1997.

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby