Josef Kopal: Flaubertova neosobnost (1/2)

Fragmenty z úvodní kapitoly rozsáhlé studie českého romanisty. On-line k poslechu do středy 4. ledna 2017.

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.

Jeden z nejvýznamnějších českých romanistů 20. století, literární historik Josef Kopal (1883-1966) se zabýval především otázkami klasicismu a novodobé francouzské prózy, je znám i jako autor srovnávacích studií z české a francouzské literatury. Autorsky spolupracoval na Ottově slovníku naučném nové doby, za války sbíral materiály ke svým Dějinám francouzské literatury (1949), dílu, které bylo u nás ojedinělé svým dosahem až k druhé světové válce a shrnovalo vědecké výsledky české romanistiky několika generací.

V rozsáhlé syntetické studii Gustave Flaubert (1932) shrnul Kopal své dosavadní poznatky o francouzském prozaikovi a v zrcadle jeho teoretických názorů na literaturu analyzoval jeho prozaické práce. Z této studie jsme vybrali fragmenty z úvodní kapitoly Flaubertova neosobnost.


Čte: Pavel Soukup

Autor: Josef Kopal Připravil: Petr TurekRežie: Dimitrij Dudík

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura