Jon Fosse: Noc zpívá své zpěvy. Komorní hra norského dramatika ze života mladých rodičů

12. říjen 2023

Jednoduchý jazyk, strohá sdělení, rytmicky se opakující hlavní témata, několikahodinový výsek ze života jednajících postav. Takto, v jazyku nynorsk, píše své hry norský dramatik Jon Fosse. Poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů.

Účinkují: Tereza Vilišová, Pavel Gajdoš, Petr Houska, Anna Cónová a Miroslav Rataj
Připravila: Daniela Jirmanová
Dramaturgie: Eva Lenartová
Překlad: Karolína Stehlíková
Režie: Tomáš Jirman
Natočeno: 2012
Natočeno v ostravském studiu Českého rozhlasu.

Zveme vás na návštěvu do bytu dvou mladých lidí, kterým se nedávno narodil syn. Banální neshody a vyřčené i nevyřčené výčitky, nenaplněnost vztahu, neuspokojené potřeby a touhy... Mají postavy nazvané pouze Mladý muž a Mladá žena ještě naději na šťastný společný život?

„Silný akcent na jazyk a jeho rytmizaci posouvá jeho knihy na hranici poezie“ nebo „četba jeho textů je sugestivní a mystický zážitek“ – takové jsou reakce recenzentů na styl psaní letošního laureáta Nobelovy ceny za literaturu Jona Fosseho.

Čtěte také

Jon Fosse se narodil roku 1959 v norské vesnici Strandebarm, ale velkou část svého života prožil a tvořil v Bergenu, druhém největším městě Norska, které leží na jeho západním pobřeží. Pro tuto oblast Norska je charakteristické užití spisovné varianty norštiny zvané nynorsk, kterým Fosse píše všechna svá díla. Na univerzitě v Bergenu vystudoval sociologii, filozofii a literární vědu. Široký záběr jeho tvorby sahá od psaní divadelních her, esejů, poezie, románů, dětských knih až k překladům a adaptacím cizích literárních textů. Literární tvorbě se věnuje už čtyři desítky let. Jeho knihy a hry byly přeloženy do více než 40 světových jazyků včetně češtiny.

Na význam jeho díla v současné literatuře poukazuje kromě Nobelovy ceny také mnohá další ocenění, například Cena Severské rady za literaturu v roce 2015 za jeho románovou trilogii Mámení / Sny Olavovy / Na sklonku dne, nebo také tři Ibsenovy ceny. Poprvé toto ocenění obdržel v roce 1996 za divadelní hru Jméno a v roce 2021 za hru Takové to bylo.

autoři: Daniela Jirmanová , Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby
Spustit audio

Související