John Tyrrell: Janáček vše hledal a nalézal někde uvnitř sebe

5. říjen 2018

Britský muzikolog John Tyrrell, autor knih o Leoši Janáčkovi a české opeře, zemřel dnes ve věku 76 let. Narodil se v Salisbury v dnešním Zimbabwe, studoval na univerzitách v Kapském městě a Oxfordu. Působil na univerzitě v Cardiffu. Masarykova univerzita mu v roce 2002 udělila čestný doktorát.

Tyrrell se editorsky podílel na významných projektech, např. encyklopedii New Grove Dictionary of Music and Musicians nebo na internetové databázi pražského koncertního života Prague Concert Life, 1850-81. Známé jsou však nejvíce jeho knihy a studie o Janáčkovi a české hudbě. První díl jeho janáčkovské monografie vyjde v nakladatelství Host na konci října.

S Johnem Tyrrellem hovořila o této knize Simona Kostrhůnová.

Jeho dvoudílná monografie Janáček: Years of a Life je nejobsáhlejší komplexní prací o Janáčkově životě. John Tyrrell spolupracoval na pětidílném cyklu nahrávek Janáčkových oper s dirigentem Charlesem Mackerrasem a Vídeňskými filharmoniky. Tento cyklus etabloval Janáčka jako vynikajícího hudebního dramatika v celosvětovém měřítku.

Tyrrell o tomto cyklu mimo jiné řekl:

„Vydavatelství Decca zaznamenalo úžasný úspěch s nahrávkou Wagnerova Prstenu Nibelungova, což byl obrovský projekt a oni hledali další podobný. Zamlouvala se jim myšlenka souboru pěti Janáčkových děl s Charlesem a Vídeňskými filharmoniky. Chtěli vsadit na zajímavý kontrast, protože Vídeňští filharmonici byli pověstní svojí jemností a Charles naopak proslul díky své razanci.“

Muzikolog John Tyrrell pochází z Rhodesie, tedy z dnešní Zimbabwe. Muzikologii vystudoval v jihoafrické metropoli Kapském Městě. Brzy se ale přestěhoval do Evropy a jeho práce ovlivnila českou hudební kulturu i její obraz ve světě způsobem, jaký lze jen těžko docenit. John Tyrrell je držitelem čestných doktorátů Masarykovy univerzity a Janáčkovy akademie múzických umění. V lednu 2018 obdržel cenu Classic Prague Award jako „mezinárodní vyslanec české hudby“.

Leoš Janáček

Díky studiu Janáčkova díla se Tyrrell dostal velmi brzy i do Brna. Sám o tom říká: „Do Brna jsem poprvé přijel v roce 1966 na základě výměnného stipendia, které mi udělila britská rada pro studium na dnešní Masarykově univerzitě a v Janáčkově archivu. Na Brně mě jednoznačně překvapil bohatý kulturní život. Brno sice nebylo větší než podobná města v Británii, ale v žádném z nich nebyl operní dům s celoročním provozem. Brněnská opera zřejmě prožívala jedny ze svých nejlepších let. V té době tam působil dirigent František Jílek a spousta vynikajících pěvců, jako například Vilém Přibyl. V Brně tehdy působili také slavní profesoři Jan Racek a Bohumír Štědroň.“

S hudbou Leoše Janáčka se Tyrrell setkal už v Africe, kde začal i se studiem jeho díla. V tom později pokračoval také v Oxfordu. Od roku 1975 působil jako profesor na univerzitě v Nottinghamu, později v Cardiffu. Leoš Janáček je předmětem jeho celoživotního lidského i odborného zájmu. Značný ohlas sklidila také jeho kniha Czech Opera, která vyšla i v českém překladu.

Spustit audio