Johann Wolfgang Goethe: Z mého života. Báseň i pravda

Johann Wolfgang Goethe na portrétu J. K. Stielera v roce 1828

Četba na pokračování z autobiografie německého spisovatele. Pod názvem Z mého života. Báseň i pravda ji začal německý básník, prozaik a dramatik psát během svých pobytů v Karlových Varech, Františkových Lázních, Teplicích a Mariánských lázních, kde v letních sezónách 1808 a 1810–1813 strávil 535 dnů.

Toto dílo je tedy ze všech Goethových významnějších prací svým vznikem nejvíce spjato s Čechami.

Goethova autobiografie zaslouží velkou pozornost: část jejího titulu (Báseň i pravda) vstoupila do všeobecného povědomí jako literárněvědný termín, dílo v mnoha směrech přesahuje rámec úzce osobní výpovědi.

Jedno ze základních děl světového písemnictví je důvěrnou sondou do prvních sedmadvaceti let Goethova života, názorným vhledem do povahy neuvěřitelně univerzálních zájmů, jež se postupně přes nejrůznější peripetie vždy vracela ke své nebytostnější podstatě, k básnictví.

Seznámíme se s nejrůznějšími citovými i rozumovými složkami jeho nitra i okolního světa, které ho formovaly, s jeho čím dál užším sepětím s přírodou i uměním, s mnoha osobnostmi, jež na něho měly vliv.

Goethe své úvahy nad podstatou básnického díla nakonec uzavřel slovy: „Vnitřní obsah zpracovaného námětu je začátkem i koncem všeho umění.“ Svou autobiografii Goethe ohodnotil skromnými slovy: „Vše, co jsem do té doby uveřejnil, jsou jen zlomky velké zpovědi, o jejíž doplnění se v této knížce odvážně pokouším.“

Dílo v rozhlasovém zpracování samozřejmě prochází zkrácením, ale posluchač se dozví mnohé zajímavé věci: počínaje např. tím, jak ovlivnilo mladou, formující se Goethovu mysl děsivé zemětřesení v Lisabonu v listopadu roku 1755 (autorovi bylo 6 let!) a konče okolnostmi vzniku patrně nejznámějšího Goethova díla, románu Utrpení mladého Werthera (1774).)


Autor: Johann Wolfgang GoethePřeklad: Věra Macháčková-RiegerováPřipravila: Alena Heroutová

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby