Johann Wolfgang Goethe: Viléma Meistera léta učednická (2/12)

Román vynikající mezi prózami z tzv. výmarského období německého básníka, prozaika a dramatika, přední osobnosti světové literatury. On-line k poslechu do soboty 31. prosince 2016.

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.

V tomto nejvýznamnějším výchovném románu německé literatury ztvárnil Goethe cestu mladého člověka, zaujatého divadlem, od vysněných ideálů až k vědomému uznání hodnot praktického života. Jeho román je jakousi encyklopedií lidského zrání. Vilém Meister se cestou draze zaplacených zkušeností, omylů a tápání postupně dobírá stále hlubšího poznání a opravdovější moudrosti. Goethův hrdina se zprvu snaží osvobodit od duchamorné měšťanské existence a přispět ke kulturní obrodě národa uměleckou revoltou, později se vrací od revolty zpět ke společnosti. Jde o dílo klasicky uměřeného, půvabného stylu, který čtenářovo a posluchačovo soustředění splácí svrchovaným estetickým požitkem.


Čte: Jiří Hromada

Autor: Johann Wolfgang Goethe Překlad: Vojtěch Jirát a E. A. Saudek Připravila: Alena HeroutováRežie: Vlado Rusko

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura