Jiří Sternwald : Celý život s hudbou, divadlem a filmem

24. červenec 2007

Četba na pokračování ze vzpomínek významného a neobyčejně všestranného hudebního skladatele. Vznikly a byly otiskovány v polovině 90. let v časopise Rozhlas. Připravila Eva Magalová, v režii Jana Fuchse čte Milan Neděla.

Jiří Sternwald (narozen 14. května 1910) si v dětství osvojil hru na housle a svůj zájem později rozšířil i o jiné nástroje. Začínal jako hudebník a vedoucí nejrůznějších amatérských skupin a orchestrů už v době studií na holešovickém reálném gymnasiu. Odborné vzdělání získal na pražské konzervatoři (byl žákem Bedřicha Voldana, Rudolfa Karla, Otakara Šíny a Jaroslava Křičky).

Zatímco během studií se zabýval hlavně koncertními žánry, po svém vstupu do samostatného uměleckého života věnuje svůj talent převážně tvorbě pro divadlo a film. Stěžejní význam pro jeho celoživotní tvůrčí zaměření mělo setkání s Emilem Františkem Burianem. V jeho divadle debutoval scénickou hudbou ke hře Každý má dvě úlohy. Burianovým přičiněním vytvořil rovněž hudbu ke svému prvnímu filmu - ke krátkometrážnímu Lehovcovu avantgardnímu snímku Rytmus (1941). Na divadle a ve filmu spolupracoval rovněž s Alfredem Radokem, filmovou hudbu psal pro režiséry Zdeňka Brynycha, Martina Friče, Jánoše Kádara a Elmara Klose a další tvůrce.

Kromě toho je autorem značného množství známých a oblíbených písní, včetně písňových textů.

Spustit audio