Jiří Patočka, ekonom, sociolog a kulturolog z Katedry arts managementu Vysoké školy ekonomické v Praze

03548636.jpeg

Co má umět dobrý manažer v kultuře? Jak jej vychovat? Potřebuje státní správa vzdělané manažery kultury? Nevystačila by si památková péče s kunsthistoriky či architekty?

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Doc. Jiří Patočka je nejen pedagog a odborník v oblasti hmotné kultury, ale také politik. Jako náměstek ministra pro místní rozvoj vedl tým pro zpracování strategie regionálního rozvoje ČR, je expertem pro otázky rozvoje vědy, výzkumu a vysokoškolské pedagogiky.

Jeho vztah k umění je ovšem i praktický – hraje na klavír, má přehled o výtvarném umění. A na svém zámku, který po roce 1989 se svou paní zrestituoval, pořádá nejrůznější kulturní akce (poskytuje jej např. k pořádání koncertů v rámci Haydnových slavností), instaloval zde stálou výstavu obrazů.

Pro mnohého z nás znamená pojem „památková péče“ hrady a zámky a „kulturní dědictví“ písničky, které si zpívaly naše babičky nebo pohádky, které nám z knížek Karla Jaromíra Erbena či Boženy Němcové četla maminka před spaním. Každý z nás tuší, že alespoň udržet současný stav našich památek a síť živého umění stojí velké peníze, a mnohý si říká, že by se mohly s větším efektem uplatnit někde jinde. Vždyť jde o peníze daňových poplatníků, tedy naše!

Regionální ekonom, sociolog a kulturolog ví ale velmi dobře, jak je důležité hmotnou i živou kulturu nejen udržovat, ale také tvůrčím způsobem rozvíjet, neboť si dokážed přesně spočítat, jaké benefity každému z nás fungující kultura přináší – žije se s ní lépe než tam, kde je na prvním místě „kultura“ konzumu. Jiří Patočka prošel během svého života řadou významných postů, a všude se zasazoval o to, aby politici, jejichž horizont je dán délkou volebního období, viděli mnohem dál.

Aby si uvědomili svoji odpovědnost v kultivaci společnosti, aby pochopili, že jen kulturní společnost může úspěšně rozvíjet i svoji ekonomiku. Jeho současná pozice je neméně důležitá: vychovává své nástupce, nové kulturní manažery, a snaží se jim se svými kolegy na Katedře Arts Managementu Podnikohospodářské fakulty VŠE vštípit nejen nezbytné profesní základy, ale také lásku k umění a kultuře vůbec. A jeho osobní záliby dokládají, že svým studentům jde příkladem.

Čtěte také: Archiv odvysílaných dílů Telefonotéky.