Jiří Ornest čte Leviatana Josepha Rotha

Joseph Roth v roce 1918

Novela Leviatan rakouského spisovatele Josepha Rotha (1894-1939) zaujme důvěrnou znalostí prostředí a typů a sugestivním líčením vpádu cizího živlu do všedního života venkovských lidí. Třídílnou četbu na pokračování vysílá Český rozhlas 3-Vltava v podání Jiřího Ornesta od 25.-27. června 2012 vždy od 18:30.

Jako odpůrce nacismu se rakouský spisovatel a berlínský žurnalista Joseph Roth (1894-1939) po roce 1933 nevrátil do Německa, žil převážně v Paříži a své knihy vydával v amsterdamských nakladatelstvích pro německy mluvící exulanty. Joseph Roth psal elegie za staré Rakousko, za mizející středoevropský svět, ale také prorocké dopisy přátelům, plné sympatií, povzbuzení i kritičnosti vůči jejich sebeklamům. Když koncem května Joseph Roth 1939 umíral v Paříži, samozřejmě nemohl tušit, že je tak ušetřen zážitku spjatého s rychlým pádem Francie na počátku druhé světové války.

02659768.jpeg

Po odvysílání najdete jednotlivé díly četby k poslechu po dobu jednoho týdne na stránce Hry a literatura ver streamu.

Novela Leviatan (jejíž začátek vyšel časopisecky r. 1934, celá vyšla až posmrtně v r. 1940) při prvním čtení zaujme důvěrnou znalostí prostředí a typů a především sugestivním líčením vpádu cizího živlu do všedního života venkovských lidí. Pro kupce Nissena Piczenika jsou korály vším, jsou to živé bytosti a on vlastně touží po spojení s nimi v jejich mořském domově. Vášnivá láska k živým korálům, hlídaným Leviatanem, který spravuje oceán, navozuje atmosféru nebezpečí, jemuž hrdinové podlehnou tím spíše, čím spontánněji se zříkají navyklého pořádku. Jde doslova o život: hrozí trest za provinění proti lidským zákonům a konvencím.

Vina, kterou si Nissen Piczenik uvědomuje, je v tom, že podléhá ďáblovu pokušení, že „zapře“ své pravé korály, podvádí zákazníky napřed mísením pravého a nepravého (pravdy a lži), pak už jen nepravým zbožím.

Autorovi jde o odpověď na otázku, zda vypadnutí z z řádu lidského znamená také porušení řádu božského, a zda „viník“ bude za ně potrestán také vypadnutím z rukou Božích. Nissen Piczenik se spolčil s ďáblem v lidské podobě, začal podvádět nejen své zákazníky, ale také svého Boha. Starozákonní Bůh je přísný, proto Nissen spočívá na dně oceánu vedle Leviatana, starozákonní obludy (Job 40). Jeho záchrana není jistá, vyjádření pochybnosti o tom, jeho život posoudí Bůh, najdeme ve velmi osobním autorském vstupu, totiž v přání či prosbě k Bohu, aby Nissen Piczenik na dně mořském odpočíval v pokoji až do příchodu Mesiášova.

Třídílnou četbu na pokračování z novely rakouského spisovatele z překladu Veroniky Pokorné připravil Miroslav Stuchl. V režii Markéty Jahodové účinkuje Jiří Ornest.