Jiří Načeradský: "Obraz zůstane vždycky..."

19. září 2009

Minulý týden, ve středu 9. září, oslavil své 70. narozeniny český malíř Jiří Načeradský, významný představitel Nové figurace a České grotesky, člen volného uměleckého seskupení 12/15, Pozdě, ale přece..., emeritní profesor Akademie výtvarných umění v Praze a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Načeradský patří ke generaci, která se v uvolněném prostředí šedesátých let velmi rychle a úspěšně prosadila na české výtvarné scéně, ale která také nejvíce doplatila na tvrdou normalizační praxi let sedmdesátých a osmdesátých.

Je s podivem, že rozsáhlé a umělecky přesvědčivé Načeradského malířské a kreslířské dílo od počátku těsně spojené s lidskou figurou a ironickým, groteskním pohledem na okolní svět, zůstává neoprávněně poněkud stranou i dnes a že na malířovo životní jubileum nezareagovala žádná z velkých galerijních institucí uspořádáním velké umělcovy retrospektivní výstavy. S výběrem více než dvaceti Načeradského obrazů z posledních několika let se však můžeme do 2. října setkat v soukromé Galerii Dolmen v Nosticově ulici 8 poblíž Kampy na Malé Straně v Praze, zatímco ve výstavních prostorách Galerie Dolmen v Opatovické ulici 18 v Praze 1 probíhá výstava "Pocta Jiřímu Načeradskému", pro kterou dodali svá díla někdejší Načeradského studenti z pražské Akademie i z brněnské Fakulty výtvarných umění. S malířem Jiřím Načeradským rozmlouval v jeho žižkovském ateliéru redaktor Karel Oujezdský, který svůj pořad věnovaný umělcovu životnímu jubileu nazval podle závěrečných autorových slov - Obraz zůstane vždycky..!

Spustit audio