Jiří Mahen: Nejlepší dobrodružství

02162963.jpeg

Příběh o proměně „vídeňského předměstí“ v sebevědomé město Brno, v jehož kulisách se setkávají osudy čtyř různorodých povah, aby našly smysluplné pokračování svých lidských osudů vyslechnete v osmidílné četbě na pokračování z románu Jiřího Mahena Nejlepší dobrodružství. Pro rozhlas upravil František Schildberger, v režii Radima Nejedlého vypráví Vladimír Hauser. Poprvé v neděli 2. prosince v 18.30.

Do života vstoupil Jiří Mahen ve znamení dvou dvanáctek jako třetí z celkem třinácti dětí čáslavského pekaře a nosil jméno Antonín Vančura i příbuzenství s Vladislavem Vančurou. Za obtížných sociálních podmínek studoval v Praze češtinu a němčinu; těsně před dokončením ale univerzitu opustil a působil nejprve ve školských službách v Hodoníně a Přerově, od roku 1910 jako redaktor Lidových novin v Brně, kde se usadil natrvalo a kde také v květnu roku 1939 odešel vlastní rukou.

Dramatik, dramaturg, avantgardní divadelník, básník, prozaik i břitký publicista a knihovník Mahen vyrostl v Brně ve významnou kulturní osobnost, k níž se hlásili nejen o generaci mladší básníci (mj. F.Halas a V. Nezval), ale také v moderního prozaika města. V roce 1929 mu věnoval svůj román Nejlepší dobrodružství, pozoruhodný pokus smířit impresionistické vnímání poezie přerodu „vídeňského předměstí“ v sebevědomé kulturní město s dramatickou epikou. Do Brna 20. let vsadil romantizující příběh o volbě lidského osudu: znechuceného čtyřicátníka profesora Jana Grygy, nadějného kosmopolitního umělce Lukáše Hertla, svázaného manželstvím s krásnou, ale nevyléčitelně nemocnou Viktorií, a trochu tajemné „černé holky“ Matyldy. Všichni se setkávají ve vilové čtvrti na brněnském Červeném kopci. Nemůže to zůstat bez následků – jejich charaktery se překvapivě obnažují a Mahen nakonec umožní každé ze svých postav dosáhnout svého – Janu Grygovi naplnit život obětavostí, Lukáši Hertlovi návrat do světel ramp světových scén, Matyldě splnění jejích ženských tuh, Viktorii trvalou a laskavou péči. V Nejlepším dobrodružství Jiří Mahen položil tradici brněnského románu, na niž dodnes navazuje řada českých prozaiků, nejtrvaleji např. Jiří Kratochvil.

Román Nejlepší dobrodružství se dočkal mnoha vydání, v roce 1939 se jeho dramatizací s Mahenem rozloučil i brněnský Radiojournal a snad si osmidílná četba na pokračování (s Vladimírem Hauserem ji nastudoval režisér Radim Nejedlý) z tohoto dramatického i lyrického příběhu v úpravě Františka Schildbergra najde posluchače i letos. Ke 130. výročí narození Jiřího Mahena vysílá po osm večerů stanice Vltava.