Jiří Kamen: Slyšel jsem anděla

Nepravděpodobná groteska z politické současnosti. On-line k poslechu do středy 18. ledna 2017.

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.

Téma hry Jiřího Kamena, rozhlasového tvůrce a prozaika, je vystiženo v podtitulku slovy nepravděpodobná groteska z politické současnosti. Kamen netepe žádnou konkrétní politickou persónu, činovníka, partaj, hnutí či jinou hybnou společenskou sílu, ale ve hře se poznají všichni, kteří bezostyšně užívají nekalých, pochybných, nestoudných, manipulativních a vyděračských praktik pro svůj profit, společensko politický vzestup s finálním uchopením (nabytím) moci a obsazením vrcholových postů.

Zápletka je založena na faktu (reáliích) zneužívání starých lidí (důchodců) ocitnuvších se v úzkých, ve svízelně nuzné situaci, žijících v obavě ze zabavení bytu exekutorem. Podstata tkví v tom, jak rafinovaným způsobem, pod pláštíkem pomoci, připravit tyto nešťastníky o majetek a mazaně z nich učinit podpůrnou sílu, proměnit jev nadšené sympatizanty a nakonec i členy nově založené strany. Hlavními postavami příběhu jsou Macek, podnikatel s byty, a Kroutil, obratný manipulátor, jehož bytnost je křivá.


Osoby a obsazení: pan Kroutil (Jan Přeučil), pan Macek (Miloslav Mejzlík), pan Daneš (Zdeněk Mucha), paní Maříková (Jana Kubátová), šťastlivci (František Dvořák a Miloš Stránský), Vilímek (Bronislav Kotiš), pan Pařík (Petr Jančařík), dcera (Kateřina Vinická ) a další

Autor: Jiří Kamen Dramaturgie a režie: Miroslav BuriánekHudba: Jiří Žižka

Natočeno v ČRo Plzeň v roce 2013.

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura