Jiří Hilmar opticky klame retrospektivou v Museu Kampa

17. únor 2015
03317488.jpeg

Hilmarovy kinetické objekty a papírové reliéfy z období šedesátých až osmdesátých let tvoří základ výstavy, kterou můžete u Vltavy pod názvem Adagio navštívit do 17. května.

Grafik, malíř, sochař Jiří Hilmar spoluzakládal Klub konkretistů, v roce 1969 emigroval do Německa, kde žije dodnes. Základem jeho práce je téma prostoru, který vnímá nejen jako třídimenzionální vymezení, ale především jako prostředí, jehož historické a společenské aspekty jsou formovány člověkem. Styčným bodem současné retrospektivy je rok 1967, kdy se uskutečnila první umělcova samostatná výstava v pražské Galerii Fronta, která představila první Hilmarovy kinetické objekty a papírové reliéfy.

Kurátorka Ilona Víchová základ práce Jiřího Hilmara spatřuje v tématu prostoru, který vnímá nejen jako třídimenzionální vymezení, ale především jako prostředí, jehož historické a společenské aspekty jsou formovány člověkem.

Reliéfy jsou vytvořeny z prolamovaného a prořezávaného papíru, který vytváří na první pohled pravidelnou strukturu. Pro jejich „čtení“ umělec od počátku počítal s aktivní účastí pozorovatele, který kolem díla prochází. Kinetika objektů-strojků zde byla nahrazena reálným pohybem diváka a vizuálními ději vznikajícími v ploše díla.

V průběhu sedmdesátých let začal Jiří Hilmar kromě papíru a kartonu uplatňovat i další materiály, jako jsou šňůry, látky a dřevo, přičemž využíval jejich významových kvalit. Postupně dospíval k stále svobodnějšímu narušování a změkčování pravoúhlého řádu.

Rovnováha mezi člověkem a přírodou

Podle kurátorky Ilany Víchové se Hilmar od poloviny sedmdesátých let Hilmar stále intenzivněji soustředí na problematiku přírody a jejího ohrožení ze strany technické civilizace. Přímá konfrontace s devastovanou krajinou v centru průmyslové zóny Porúří, kam se Hilmar v roce 1974 přesunul z panenské přírody v Inningu am Ammersee nedaleko Mnichova, autora utvrdila o důležitosti rovnováhy mezi člověkem a přírodou, o nutnosti nalézt jejich porušenou sounáležitost a harmonii. V tom kontextu začaly vznikat Hilmarovy dřevěné objekty.

U příležitosti výstavy vydává Museum Kampa doprovodný katalog, jehož autorkou je kurátorka výstavy Ilona Víchová – s jejím výkladem si můžete výstavu projít 21. 4. v 18.30.

Spustit audio
autoři: Karel Oujezdský, Karel Kratochvíl