Jindřiška Smetanová: O pouti chasidů přes Maltézské náměstí do Hondurasu

02193934.jpeg

Jindřiška Smetanová patří mezi autory, v jejichž díle hraje významnou roli Praha – a v jejím případě, podobně jako u Jana Nerudy nebo Karla Pecky, Malá Strana, kde bydlela. Knížka Ustláno na růžích a pod nebesy je úsměvným vyprávěním o každodenních příbězích mnohdy bizarních malostranských obyvatel. K těm patří i povídka, kterou jsme vybrali pro cyklus humorně laděných próz.

Jindřiška Smetanová uveřejňovala své povídky, fejetony a glosy od počátku 60. let v Literárních novinách, Vlastě, Plameni, Kulturní tvorbě, Hostu do domu, Zítřku. Zaměření jednotlivých tiskovin z tohoto výčtu svědčí o tom, že spisovatelka oslovovala jak čtenáře literárních revue, tak třeba i časopisu pro ženy.

V 60. letech oživila fejeton, vnesla do něj témata z každodenního života, viděná ženskýma očima. Po roce 1970 nesměla publikovat; činila tak však pod cizími jmény, podobným způsobem také otiskovala své překlady.

Napsala několik televizních scénářů a podílela se na svého času neobyčejně populárním pořadu Sedmilháři, který spočíval na improvizovaném vyprávění a po rozhlasové podobě získal i verzi televizní.

Pro ty, kdo Sedmilháře nezažili, je třeba říci, že pořad patřil mezi zábavné a předcházel pořadům typu talk show. Neměl však moderátora a jeho účinkující byli literáti a scénáristé, Jindřiška Smetanová mezi nimi byla jediná žena.


Autorka: Jindřiška Smetanová

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby