Jindřich Štyrský v Domě U Kamenného zvonu

9. červenec 2007

"Pro skutečného básníka není dnes jiného místa než na pranýři" - napsal v jednom ze svých textů v roce 1929 člen Devětsilu, malíř Jindřich Štyrský. Jeho velkou retrospektivní výstavu můžeme vidět v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí do 9. září. Připravila ji Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Národní galerií a Uměleckoprůmyslovým muzeem. Její kurátory - historiky umění Karla Srpa a Lenku Bydžovskou, kteří jsou také autory Štyrského monografie z nakladatelství ARGO - si pozval k mikrofonu Karel Oujezdský. Zeptal se jich na jaké předchozí výstavy a odkazy jejich projekt věnovaný Jindřichu Štyrskému navazuje?

Spustit audio