Jindřich Štreit - Fotografie / Photographs 1965 - 2005 / Dům U Kamenného zvonu

30. říjen 2007