Ježíškova vnoučata na Vltavě: Představujeme osobnosti, které se zapojily do charity

26. listopad 2018

Vltavská dramaturgie projektu Ježíškova vnoučata představuje především významné osobnosti kulturní, umělecké a vědecké sféry, které zásadním způsobem zasáhly do dění v oborech svých činností, ale také se originálním a inspirativním způsobem zapojily do charity a svou mecenášskou nezištností podnítily vznik významných kulturních statků.

VYBÍRÁME Z PROGRAMU:

26. - 30. 11. 17:30
Kontexty
Josef Koutecký
Rozhlasové vyprávění lékaře, vědce, obdivovatele Prahy a umění o zakládání a budování oboru dětské onkologie i o jeho cestě od beznaděje, kdy zpočátku umíraly téměř všechny děti nemocné rakovinou, až k současnosti, kdy jich lékaři převážnou většinu vyléčí. Připravila Jana Olivová. Pořad byl natočen ve spolupráci s Učenou společností, jíž je prof. Koutecký zakládajícím členem.

27. 11.
Mozaika
Hostem byl ředitel instituce Život 90 Jan Lorman. Mluvil o potřebách seniorů a jejich naplnění.

28. 11. 20:00
Večer na téma
První pacifistka - Bertha von Suttner
Překladatelka Alena Bláhová vybírá a komentuje ukázky z biografie známé rakouské historičky Brigitte Hamannové, věnované spisovatelce a první nositelce Nobelovy ceny za mír.
Součástí kompozice slova a hudby jsou názory současníků Berthy Suttnerové: Rainera Marii Rilka, Karla Maye, Alfreda Nobela a dalších.

29. 11. 20:00
Radiodokument
Šárka Kosková: Josef Hlávka - architekt dobročinnosti.
Rozhlasový dokument věnovaný velké osobnosti českého kulturního života.

30. 11.
Mozaika
Téma Zdravotní klauni pomáhají na geriatrii.

 

Dominantu našeho programu tvoří pět dílů rozhlasového vyprávění lékaře a vědce Josefa Kouteckého. Jeho životním krédem se stala povinnost a radost dávat, rozdávat se – ale stejně s tím i právo brát, tedy radovat se ze všech krás světa. Sám považuje za nejdůležitější v životě tři základní principy: Za prvé poznání v nejširším slova smyslu, které má ovšem své hranice, jelikož si vždy musíme klást otázku, kam až můžeme dospět, aby se to neobrátilo proti nám. Druhým principem je vnímání krásy – umění, přírody. A třetím pilířem lidského života jsou vztahy, neboť vše záleží na vztazích k ostatním, k přírodě, ke zvířatům i rostlinám.

prof. Josef Koutecký, lékař

Rozhlasové vyprávění Josefa Kouteckého o zakládání a budování oboru dětské onkologie, o jeho cestě od beznaděje, kdy zpočátku umíraly skoro všechny děti nemocné rakovinou, až do současnosti, kdy jich lékaři převážnou většinu vyléčí, připravila Jana Olivová ve spolupráci s Učenou společností České republiky.

V pondělí 26. 11. jsme vysílali Vizitku s Kateřinou Černou, výtvarnicí a básnířkou, která se se svými díly účastnila řady aukčních salonů výtvarníků, dárců pro konto Bariéry.

Kateřina Černá

Ve středu 28. 11. ve 20:00 se ve Večeru na téma nazvaném První pacifistka – Bertha von Suttner zaměříme na odkaz této mimořádné ženy. Překladatelka Alena Bláhová v něm vybírá a komentuje ukázky z biografie známé rakouské historičky Brigitte Hamannové věnované spisovatelce a první nositelce Nobelovy ceny za mír. Součástí kompozice slova a hudby jsou názory současníků Berthy Suttnerové: Rainera Marii Rilka, Karla Maye, Alfreda Nobela a dalších.

Radiodokument Šárky Koskové Josef Hlávka, architekt dobročinnosti přibližuje velkou osobnost českého kulturního života a příběh jím založené nejstarší nadace, jejímž posláním je sloužit vzdělanosti českého národa. Nadace si zachovala nepřetržitou právní kontinuitu od roku 1904 až do současnosti.

Meda Mládková hostem Radiožurnálu

Ve Víkendové příloze 1. 12. od 8:00 odvysíláme portréty dvou mimořádných mecenášských osobností: Karla Wittgensteina, zakladatele oceláren Poldi Kladno, a Medy Mládkové.

Český rozhlas díky projektu „Ježíškova vnoučata" už druhý rok plní vánoční přání. Jednou z hlavních organizací u nás, která se už bezmála třicet let snaží umožnit seniorům žít plnohodnotný život, je „Život 90". Tato organizace navíc od roku 1995 provozuje v centru Prahy komunitní centrum pro seniory a jejich blízké, kde poskytuje služby 365 dnů v roce, 24 hodin denně. Hostem Mozaiky byl v tomto týdnu ředitel „Života 90" Jan Lorman.

autor: Český rozhlas Vltava
Spustit audio

Související