Je třeba naslouchat mýtům, které vysvětlují naši existenci. Seriál Afrodramaturgie představuje zásadní hry afrických dramatiků

12. červenec 2021

Cyklus Afrodramaturgie volně navazuje na Kapitoly z dějin frankofonních západoafrických divadel a dramaturgií. Snaží se aspoň částečně zaplnit bílá místa a rozšířit náš přehled v moderní světové dramatické tvorbě. Přináší osm divadelních her současných autorů pocházejících z Afriky, osm různorodých výpovědí o tomto světě a zároveň osm odlišných pohledů na divadlo a drama.

Všechny epizody

Čím je tvorba autorů jako Caya Makhélé, Léandre Alain Baker, Kossi Efoui, José Pliya, Kofi Kwahulé, Koulsy Lamko, Rodrigue Norman či Gustave Akakpo, výjimečná? Proč stojí za to ji objevovat?

Bylo by rozhodně chybou nahlížet na jejich hry jako na objekt nějaké exotiky, hledat v nich to, co mají tzv. autenticky afrického nebo naopak „poevropštělého“. Přínos a zaujetí těmito díly jde mimo jmenované kategorie. Autoři, které představujeme, vstoupili do světa divadla a literatury v 80. a 90. letech 20. století, platí za světoobčany a žijí zpravidla mezi dvěma kontinenty. Přicházejí s novými tématy, nastolují nečekané otázky, zaujmou překvapivou optikou věcí, hovoří inspirativním jazykem…

Číst jejich hry je velké intelektuální, umělecké i lidské dobrodružství, jímž se probíráme podstatnými otázkami dneška. Humanismus je zřejmě to slovo, které vystihuje jejich tvorbu nejlíp. Velkorysé angažmá ve prospěch člověka jako takového i celého lidstva.

Spustit audio