Je čas sázet a čas trhat

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03242289.jpeg

Vše má svůj čas a podzim je i literárně obdobím úrodným. Udělena byla Nobelova cena za literaturu i prestižní polská cena Nike či Německá knižní cena.

A své laureáty zná i česká Cena Jaroslava Seiferta. Ta bude oficiálně předána 7. listopadu. Podělí se o ni dva literární historici a kritici - Jiří Brabec a Jiří Opelík.

Exkluzivně, pro vltavské literární Reflexe, poskytl Petr Hruška ukázky ze svých připravovaných, dosud nevydaných knih. První z nich je sloupek či „podpovídka“, která by měla být součástí publikace shrnující texty psané dříve zejména pro časopis Respekt a nyní pro tzv. Bubínek Revolveru, což je rubrika na webových stránkách Revolver Revue. Jde o soubor textů, které nechtějí ztratit povahu poezie jenom proto, že jsou psány jako prózy, vyslovující se k soudobým společenským, kulturním i nekulturním projevům světa.

Asi jako když se člověku podaří rozlousknout kóan nebo ulovit rybu

„Milan Děžinský dle svých slov dopsal básnickou trilogii. Započal ji titulem Přízraky (2007), po pěti letech následovala sbírka Tajný život (2012) a nyní se nám dostává do rukou zakončení: Obcházení ostrova. Sepsání trilogie tedy stálo Děžinského přinejmenším deset let života, a není proto žádným překvapením, že v autorově poetice i reflexi světa došlo k posunu.“ – píše Tomáš Čada na stránkách A2.

02791555.jpeg

Pro recenzenta je básník srozumitelnější, netradičně prostý. Novým rysem je pro něj „náznak smíření, vyrovnávání se se světem“. „Můžeme to nazvat rezignací, ale také to lze číst jako zpověď někoho, kdo už svět po svém pochopil a chce ho otevřít jiným, aby jej také mohli „uvidět“. A na závěr: „je to vlastně první Děžinského kniha, se kterou jsem se potkal rád a rozhodně se k ní hodlám vracet.“

Spokojen je také Ondřej Lipár, který v Hospodářských novinách Dochází k resumé:

„Obcházení ostrova je poklidným rozjímáním, které nesklouzává k zachmuřenosti. Mezi prsty obrací závažné věci, jako jsou manželství, rodina nebo smrt, ale dívá se jim do očí zpříma a s úsměvem. Asi jako když se člověku podaří rozlousknout kóan nebo ulovit rybu.“

Milan Děžinský „si vybudoval své stabilní místo v současné poezii,“ k tomu dochází ve své závěrečné práci nazvané Vývoj poetiky v básnické tvorbě Milana Děžinského, vypracované roku 2013 pro Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, též Romana Fabešová. O názor na sbírku Obcházení ostrova Olga Stehlíková pro Reflexe požádala Karla Pioreckého a Víta Janotu.