Jaroslav Mihule: Tinnitus (10/10)

03545312.jpeg

Četba na pokračování z rukopisu muzikologa, bývalého diplomata a vysokoškolského pedagoga v autorské interpretaci.

Poslouchejte na Vltavě od 1. února 2016 vždy v 11:30. Po odvysílání se jednotlivé díly objeví také na stránce Hry a literatura. Zůstanou tam vždy po dobu jednoho týdne. On-line do čtvrtka 18. února 2016.


Předního českého muzikologa Jaroslava Mihuleho, který se dlouhodobě věnuje tvorbě Bohuslava Martinů, hudba obklopovala už od dětství. Vystudoval učitelství pro gymnázia v oboru čeština (FF UK Praha) a v oboru hudební výchova (PedF UK) a také kompozici a dirigování na Pražské konzervatoři. Poté se dostal k místu korepetitora v taneční složce Státního souboru písní a tanců a od roku 1959 a začal působit jako lektor hudebních nauk na ITVS, pozdější FTVS UK.

Paralelně s prací obživnou se ovšem prohluboval jeho zájem o skladatele Bohuslava Martinů, který tvořil jakési druhé životní téma v jinak ne příliš radostné společenské atmosféře. Během svého života se Jaroslav Mihule setkal s mnoha významnými osobnostmi, mezi nimi byli například Jan Patočka, Vlastimil Rada a Rudolf Firkušný, Paul Sacher, Josef Sudek nebo Zdenka Podhajská a ve svých desetidílných vzpomínkách o nich také hovoří.

V roce 1989 - o třicet let později - „zaklapl víko klavíru“ a stal se prorektorem v prvním kolegiu demokratické obrody UK, poté byl proděkanem Pedagogické fakulty a následně velvyslancem České republiky v Nizozemsku. Po návratu byl jmenován emeritním prorektorem Karlovy univerzity v Praze, ještě donedávna působil na FTVS a nadále se věnuje svému celoživotnímu tématu.


Režie: Markéta Jahodová

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a literatura

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby