Jan Trachta: Tichý dech 10/10

Jan Trachta v rámci humanitární pomoci organizace Lékaři bez hranic v Kongu

On-line do pátku 10. října 2014.

Zkušenosti válečného chirurga z východního Konga, poznamenaného ozbrojeným konfliktem, a z Haiti, kam odjel po katastrofálním zemětřesení, vepsal do knihy Tichý dech. Knihu v roce 2013 vydalo nakladatelství Paseka a letos v soutěži Magnesia Litera získala cenu v kategorii Objev roku.

Autorova vypravěčská síla tkví mimo jiné i v tom, že „zážitky“ z misí nijak nepřikrašluje, naopak otevřeně mluví o svých nejistotách, nedorozuměních s kolegy, i o krizích, které se nevyhnou asi nikomu, a neskrývá ani fakt, že psaním chtěl : „...zpochybnit jakoukoliv nadřazenost lékařského povolání, které rozhodně neplodí automaticky lidi se silnějším charakterem nebo schopností porozumět lidskému utrpení a smrti.“

Jan Trachta píše: „...Chtěl jsem lékaře demytizovat. Jedním z důvodů takové demytizace je fakt, že za zdraví pacienta není odpovědný žádný ideální vševědoucí lékař, ale lékař s omezenými možnostmi a znalostmi. Navíc stejnou měrou jako pacient sám.“


Účinkuje: Marek Holý

Autor: Jan TrachtaPřipravila: Vladimíra BezdíčkováRežie: Aleš Vrzák