Jan Suk: Eseje o ženských postavách v opeře (5 částí)

5. duben 2011
psaní, grafologie, písmoznalectví, písmo

Básník, kritik a esejista Jan Suk se narodil roku 1952 . Vystudoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy obory filosofie, historie a estetika. Pracoval mj. v Národním muzeu, v Ústavu pro výzkum kultury a v Národní knihovně, od roku 1992 působí v nakladatelství H & H (od 1994 jako šéfredaktor). Publikuje zejména poezii.

Eseje Jana Suka dosvědčují vašnivé zaujetí pro operu, lásku k hudbě, zvídavost a vcítění do světa operních postav. Jeho analýzy, obsahové, psychologické, estetické i historické jsou vzrušujicím pohledem do vztahu hudby a libreta, života skladatele a divadelního života jeho operní postavy. Hluboké hudební i kulturní znalosti jsou patrné z každé kapitoly. Kniha V aréně prachu, stínů a večerů, z níž jsme vybrali pět textů, nabízí jiný možný pohled na zvláštní osudovost Carmen, Julietty, Salome, Šárky, na vztah Taťány a Oněgina. Eseje Jana Suka, příslušníka rodu skladatele Josefa Suka, umožňují současnému člověku lépe pochopit živý svět opery.

Z knihy básníka a filozofa Jana Suka V aréně prachů, stínů a večerů připravila Eva Willigová. V režii Vlada Ruska účinkují Jiří Schwarz a Stanislava Jachnická. V rámci cyklu Psáno kurzívou vysílá Český ozhlas 3 Vltava od 11. do 15. dubna 2011 vždy v 10:00.