Jan Sokol: Moje plány – Paměti architekta

Úryvky ze vzpomínkové knihy českého architekta. Jednodílné Osudy dávají nahlédnout do práce Jana Sokola prostřednictvím knihy Moje plány.

Prof. arch. Jan Sokol (1904–1987) se narodil v rodině středoškolského profesora matematiky a fyziky. Po maturitě roku 1923 studoval na dnešním ČVUT v Praze, později i na AVU v Praze. Po studijním pobytu v Anglii, Holandsku a ve Francii, kde absolvoval roční stáž v ateliéru architekta Le Corbusiera, pracoval ve Státním ústavu památkové péče na památkových rekonstrukcích a později na Pražském Hradě.

Působil také na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze, kde vyučoval Nauku o slohu, vedl zde vlastní atelier a byl i jejím rektorem. Zajímal se o dějiny umění, byl členem Klubu za starou Prahu.

Zejména pro jeho křesťanské přesvědčení zůstala řada Sokolových prací ve fázi studií a soutěžních projektů na papíře. Je znám jako autor mnoha liturgických doplňků – oltáře, kalichy, návrhy pomníků, relikviáře nebo doplňky interiérů chrámu. V jeho práci se často objevují projekty kostelů. Vedl například rekonstrukci Strahovského kláštera, památkové rezervace Cheb, projektoval úpravy Starého paláce na Pražském hradě, úpravy paláce v Olomouci a další.

Podle Sokolova návrhu byla např. zhotovena chrámová vrata Zlaté brány v katedrále sv. Víta v Praze, kde navrhl také menzu do hlavní chrámové lodi.


Účinkuje: Vladimír Brabec

Autor: Jan SokolRežie: Vlado RuskoPřipravila: Vladimíra Bezdíčková