Jan Slavík: Jak mne problém ruské revoluce přiblížil ke třem prezidentům republiky (3/3) Z kladenských diskusí s Antonínem Zápotockým

Esej ze vzpomínky českého historika on-line k poslechu do úterý 13. prosince 2016.

Historik Jan Slavík (1885-1978) byl jednou z nejvýraznějších osobností českého dějepisectví v meziválečném období. Od mládí se věnoval problematice slovanských, především ruských dějin. Jako temperamentní publicista Slavík často zasahoval do politických otázek. V třicátých letech vystupoval proti nastupujícímu fašismu a hájil čs. politiku před výpady Henleinovy strany, po II. světové válce protestoval proti zavádění nových totalitních metod, což mu vyneslo zatčení v únoru 1948 a dlouhodobé umlčení.

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.

Jan Slavík se osobně setkal s třemi československými prezidenty – tak rozdílnými osobnostmi, jako byli Masaryk, Beneš a Zápotocký. S humorem sobě vlastním vylíčil historik tato tři setkání v osobité vzpomínce.


Čte: Karel Pospíšil

Autor: Jan Slavík Připravil: Petr TurekRežie: Petr Adler

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura