Jan Pištěk - Link 4 pictures

6. únor 2008

Do pražské výstavní síně Mánes se můžete do 29. února vypravit na právě zahájenou výstavu obrazů šestačtyřicetiletého malíře Jana Pištěka, absolventa Akademie výtvarných umění v Praze, kde studoval v první polovině osmdesátých let a kde od roku 1990 působil jako odborný asistent v ateliéru malby profesora Bedřicha Dlouhého. Jádro expozice nazvané - LINK4PICTURES - tvoří série nových velkoformátových pláten s tematikou krajiny vytvořených v průběhu minulého roku, které doplňují ukázky z různých cyklů a sérií vzniklých v posledních dvaceti letech. O stručnou charakteristiku vývoje tvorby Jana Pištěka od 80. let do současnosti požádal kolega Karel Oujezdský včera v Mánesu nejdříve kurátora výstavy - Martina Dostála.

Spustit audio