Jan Patočka: Osnova dějin (3/4)

03772864.jpeg

Původně německy napsaný esej jednoho z nejvýznamnějších českých filozofů 20. století. On-line k poslechu do pondělí 20. března 2017.

Čtyřdílný rozhlasový cyklus Osnova dějin čerpá z eseje Jana Patočky, který byl původně napsán německy a byl součástí nedokončeného rukopisu Europa und nach-Europa. V překladu Věry Koubové pak vyšel v roce 1992 v Nakladatelství Lidových novin pod názvem Evropa a doba poevropská.

Dějiny jsou a budou jen potud, pokud budou lidé, kteří nechtějí pouze žít, nýbrž jsou právě v odstupu od pouhého života ochotni klást a hájit základy společenství vzájemného respektu. Co se tímto způsobem zakládá, není bezpečné zajišťování života, nýbrž svoboda. To jest možnosti, které úroveň pouhého života překračují. Tyto možnosti jsou v základě dvojí povahy, totiž zodpovědná péče o druhé a výslovná vztaženost k bytí, to jest pravda.

Filozof Jan Patočka se zabýval zejména fenomenologií, filozofií dějin, filozofickým dílem Jana Amose Komenského, T. G. Masaryka a Edmunda Husserla, dále českou literaturou, uměním a kulturou. Také v důležitém textu Evropa a doba poevropská Patočka navazuje na fenomenologické myšlenky Edmunda Husserla.

Shrnuje zde svoji pozdní filozofii dějin a současné dějinné situace. Slábnoucí význam Evropy ve druhé polovině 20. století, kdy je kontinent rozdělen podle sféry vlivu dvou neevropských mocností (USA a SSSR) a dvou politických systémů, vedl Patočku v polovině 70. let k zamyšlení nad kulturními a filozofickými kořeny Evropy. Autor se obrací k řeckým filozofům a především k Platónovi, kde hledá základ evropského myšlení.


Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.

Účinkuje: František Derfler

Autor: Jan PatočkaPřeklad: Věra KoubováPřipravila: Svatava Morávková Režie: Eva Řehořová

Natočeno v brněnském studiu Českého rozhlasu v roce 1999.

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura