Jan Kotěra - zakladatel moderní české architektury

11. únor 2002

V Obecním domě probíhá od 19. prosince 2001 do 24. března 2002 výstava věnovaná 130. výročí narození zakladatele moderní české architektury Jana Kotěry (1871 - 1923). Výstava představuje veřejnosti širokou škálu celoživotní Kotěrovy architektonické tvorby od jeho školních projektů z vídeňské akademie, kam byl přijat jako kreslíř do ateliéru prof. Otto Wagnera, přes vrcholné období, které reprezentuje např. budova Průmyslového muzea v Hradci Králové, Laichterův dům, Urbánkův dům, vodárna města Vršovic a některé projekty České univerzity, až po závěrečné kubistické období.

Kotěrovo první tvůrčí období, ve kterém ještě převládají prvky secese, bylo silně ovlivněno jeho vídeňským profesorem O. Wagnerem. Velkou část jeho tvůrčí činnosti představují návrhy interiérů, nábytku, svítidel a ostatních uměleckých předmětů. Kromě vlastní architektonické práce se zároveň pokoušel informovat o světovém dění. V časopise Volné směry uveřejňoval ukázky děl O. Wagnera, J. Plečnika, F. L. Wrighta, informoval o belgické, francouzské, anglické a americké moderně. Na základě úspěchu, který mu přinesla stavba Obecního domu v Hradci Králové (1903 - 1904), dostal Kotěra zajímavou zakázku na Český národní dům v Prostějově. Zde se mu podařilo díky návrhům závěsných stropních a nástěnných svítidel, nápaditých světelných kandelábrů, interiérových mříží a kování vyrobených z mosazi a bronzu, ale také pohodlných židlí, polokřesel a sklápěcích řadových křesel vyrobených firmou Thonet, vytvořit dokonalé propojení architektury budovy s výtvarnými díly a účelovými uměleckořemeslnými předměty v harmonický celek. Touto kompozicí završil Jan Kotěra ve svých 33 letech své první tvůrčí (tzv. secesní) období.

Kotěrův návrh budovy muzea v Hradci Králové

Vrcholným dílem jeho dalšího tvůrčího období je budova tehdejšího Průmyslového muzea v Hradci Králové (1906 - 1912). Kotěra zde uplatnil asymetrickou dispozici. Stavba byla provedena v režném zdivu z lisovaných, částečně glazovaných cihel, které se objevují i na jiných Kotěrových dílech. Muzeum východních Čech (což je jeho nynější název) bylo v roce 1995 prohlášeno národní kulturní památkou.

Budova muzea v Hradci Králové

Na výstavě mohou návštěvníci vidět velké množství výkresových materiálů, skic, fotografií a modelů. Ukázku návrhů interiérů a nábytku doplňují díla J. Preislera, S. Suchardy a J. Štursy, se kterými Kotěra úzce spolupracoval. Jeho život přibližuje dokumentační materiál v Hollarově síni. Výstava má vlastní doprovodný program přednášek s promítáním diapozitivů (každou únorovou středu v 17,00 hod) a komentovaných prohlídek (16. února a 9. března od 16,00 hod). Obecní dům ve spolupráci s nakladatelstvím KANT vydal při příležitosti výstavy reprezentativní publikaci, která představuje osobnost a dílo Jana Kotěry odborné i laické veřejnosti. Na její přípravě se podílela řada našich významných historiků architektury a umění v čele s Vladimírem Šlapetou.

Výstava se koná pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla.

autor: dw
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Procházet se vesmírem a dotýkat se hvězd je možné i ve svěrací kazajce…

Jan Pokorný, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu a moderátor

Jack London Tulák po hvězdách

Tulák po hvězdách

Koupit

Vězeň Darrell Standing, původně profesor agronomie, byl za vraždu svého kolegy odsouzen na doživotí. Pět let pak strávil ve tmě v samovazbě, dost často i ve svěrací kazajce.