Jan Jakub Zahradníček: Moje vzpomínka na otce a básníka

03290075.jpeg
03290075.jpeg

On-line do čtvrtka 22. ledna 2015.

Vzpomínku básníkova syna ze sborníku Víra a výraz poslouchejte na Vltavě 16. ledna 2015 v 15:05. Po odvysílání se reflexe objeví také na stránce Hry a literatura. Zůstane tam až do čtvrtka 22. ledna 2015.


Při příležitosti stého výročí narození básníka Jana Zahradníčka (1905–1960) uspořádala ve dnech 7.–9. dubna 2005 Společnost odkazu básníka Jana Zahradníčka společně s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Katedrou české literatury a literární vědy FF UK v Praze, Historickým ústavem FF MU v Brně a Moravskou zemskou knihovnou v Brně třídenní mezinárodní konferenci „…bývalo u mne zotvíráno…“ Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století.

Cílem konference bylo nejenom připomenout Zahradníčkovu básnickou osobnost, ale také problematiku literatury, které bývají propůjčovány přídomky spirituální, duchovní, křesťanská, katolická apod., a soustředit se na otázky jejího významu v souvislostech dějin české literatury 20. století i její soudobé reflexe.

Pozornost bezmála čtyř desítek domácích a zahraničních, generačně a metodologicky rozrůzněných autorů připoutaly nejenom konfesijně vyhraněné literární texty, ale také ty, které hledají zdroje spirituality mimo tradiční konfesijní zdroje. Jedním z příspěvků konference i následně vydaného sborníku byla vzpomínková reflexe básníkova syna.


Čte: Lukáš Hlavica

Autor: Jan Jakub Zahradníček Připravil: Miloš DoležalRežie: Jaroslav Kodeš

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby